Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26
ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., ДВ, бр. 68 от 25.8.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 93 от 26.11.2010 г., ДВ, бр. 29 от 10.4.2012 г., ДВ, бр. 27 от 15.3.2013 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.