Закон за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28
ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 65 от 11.08.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 71 от 12.8.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 61 от 6.8.2010 г., ДВ, бр. 73 от 17.9.2010 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2011 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 59 от 3.8.2012 г., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 17 от 23.2.2018 г., ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г., ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г., ДВ, бр. 52 от 9.6.2020 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.