Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10
ДВ, бр. 24 от 14.03.2003 г., ДВ, бр. 34 от 15.04.2003 г., ДВ, бр. 39 от 25.04.2003 г., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г., ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г., ДВ, бр. 36 от 30.04.2004 г., ДВ, бр. 52 от 27.06.2006 г., ДВ, бр. 16 от 20.02.2007 г., ДВ, бр. 21 от 9.03.2007 г., ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., ДВ, бр. 32 от 17.04.2007 г., ДВ, бр. 75 от 18.09.2007 г., ДВ, бр. 81 от 16.9.2008 г., ДВ, бр. 27 от 10.4.2009 г., ДВ, бр. 18 от 5.3.2010 г., ДВ, бр. 75 от 24.9.2010 г., ДВ, бр. 2 от 7.1.2011 г., ДВ, бр. 7 от 21.1.2011 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2011 г., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 27 от 3.4.2012 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 38 от 23.4.2013 г., ДВ, бр. 50 от 17.6.2014 г., ДВ, бр. 74 от 5.9.2014 г., ДВ, бр. 6 от 23.1.2015 г., ДВ, бр. 29 от 21.4.2015 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г., ДВ, бр. 66 от 23.8.2016 г., ДВ, бр. 24 от 21.3.2017 г., ДВ, бр. 39 от 11.5.2018 г., ДВ, бр. 49 от 12.6.2018 г., ДВ, бр. 75 от 11.9.2018 г., ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г., ДВ, бр. 69 от 20.8.2021 г., ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г., ДВ, бр. 5 от 18.1.2022 г., ДВ, бр. 47 от 4.6.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.