Устройствен правилник на Министерството на земеделието и продоволствието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13
ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., ДВ, бр. 3 от 12.01.2007 г., ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г., ДВ, бр. 45 от 13.5.2008 г., ДВ, бр. 76 от 29.8.2008 г., ДВ, бр. 3 от 13.1.2009 г., ДВ, бр. 62 от 4.8.2009 г., ДВ, бр. 84 от 23.10.2009 г., ДВ, бр. 90 от 13.11.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.