Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Правилник № 0-33 от 1971 г. за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник № 0-34 от 1971 г. за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 КеV за медицински цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за администрацията в съдилищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-13

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за възлагане на дейности в защитени територии, изключителна държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-14

 Правилник за възпитателните училища-интернати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-25

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността и устройството на хигиенно-епидемиологичните инспекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Правилник за дейността на Арбитражния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Правилник за дейността на Висшия съвет по фармация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-27

 Правилник за дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Правилник за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за дейността на народните астрономически обсерватории и планетариуми в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Правилник за дейността на Националния институт за обучение на директори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Правилник за дейността на Националния консултативен съвет за младежта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Правилник за дейността на Националния съвет по застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Правилник за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и критериите за представителство в него (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-29

 Правилник за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Правилник за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за дейността на Съвета по осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Правилник за дейността на фонд "Условия на труд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Правилник за издаване на българските документи за самоличност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Правилник за използване, актуализиране и поддържане на Националната класификация на професиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за кадрова военна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Правилник за определяне принципите, реда и условията за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Правилник за организация на дейността на администрацията на Инспектората към Висшия съдебен съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Правилник за организацията на дейността на Енергийния борд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Правилник за организация на охраната, правата и задълженията на надзорно- охранителния състав в следствените арести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Правилник за организация на охраната, правата и задълженията на надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Правилник за организация на работата на администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Националната следствена служба и на окръжните следствени служби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-12

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-18

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-23

 Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Правилник за организацията на дейността на националния седмичник за образование и наука "Аз Буки" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-02

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 487 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА