Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30
ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., ДВ, бр. 1 от 4.1.2011 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2012 г., ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г., ДВ, бр. 6 от 16.1.2018 г., ДВ, бр. 43 от 16.5.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.