Постановление № 214 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и за преобразуване на националния център за околна среда и устойчиво развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01
ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., ДВ, бр. 31 от 16.04.2004 г., ДВ, бр. 48 от 10.6.2005 г., ДВ, бр. 1 от 1.01.2006 г., ДВ, бр. 1 от 5.01.2007 г., ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г., ДВ, бр. 78 от 28.09.2007 г., ДВ, бр. 95 от 4.11.2008 г., ДВ, бр. 99 от 18.11.2008 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 94 от 27.11.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.