Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02
ДВ, бр. 110 от 19.12.2003 г., ДВ, бр. 1 от 6.01.2004 г., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., ДВ, бр. 29 от 5.4.2005 г., ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г., ДВ, бр. 50 от 15.6.2018 г., ДВ, бр. 52 от 22.6.2021 г., ДВ, бр. 64 от 9.8.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.