Решение № 117 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16
ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., ДВ, бр. 73 от 19.8.2008 г., ДВ, бр. 72 от 8.9.2009 г., ДВ, бр. 102 от 30.12.2010 г., ДВ, бр. 34 от 15.4.2014 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.