Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Решение № 2 на МС от 4.01.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Маркова могила - център", разположено в землищата на с. Де
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Решение № 2 на МС от 3.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Слънчев бряг - юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Решение № 3 на МС от 4.01.2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ "Бухтата", разположена в Българския черноморски ше
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Решение № 9 на МС от 13.01.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Провадия", разположен на територията на Североизточна България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Решение № 11 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 12 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Сахара 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 13 на МС от 15.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Великан", община Димитровград, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 13 на МС от 12.01.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+260 - дясно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 13 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Офицерски - изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 14 на МС от 15.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ливадата" в землищата на с. Богомилово и с. Християново, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 14 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 14 на МС от 10.01.2013 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-4 Каварна", разположена на територията на област Добр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Решение № 14 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Офицерски - запад", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 15 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 15 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево - централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 16 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 16 на МС от 13.01.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Мечта", разположено в землищата на с. Кънчево и с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 16 на МС от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево юг - 1", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 17 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 17 на МС от 14.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Черноморец-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 17 на МС от 11.01.2021 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Решение № 18 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 18 на МС от 14.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № 23 на МС от 14.01.2013 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-23 Света Марина", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-22

 Решение № 27 на МС от 20.01.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Гери", разположено в землищата на гр. Бобошево, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 28 на МС от 20.01.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Лори", разположено в землището на с. Люляк, община Стара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 34 на МС от 25.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалти, от находище "Баалък тепе", община Казанлък, област Стара Загора, на "Геотранс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Решение № 37 на МС от 20.01.2011 г. за обявяване на 1 февруари за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Решение № 40 на МС от 20.01.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Дионисо - 2", община Мездра, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 42 на МС от 23.01.2024 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Решение № 43 на МС от 23.01.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - железни руди и индустриални минерали - баритна суровина, от находище "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 43 на МС от 23.01.2024 г. за определяне на участник в търга с тайно наддаване за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Решение № 44 на МС от 1.02.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Балабана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Решение № 44 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 45 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Атанасовска коса" - част 1, община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 46 на МС от 2.02.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - доломити, за металургията и за пътно покритие, от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Решение № 46 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево - север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 49 на МС от 1.02.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Мизия", община Мездра, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Решение № 50 на МС от 23.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", разположен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 51 на МС от 3.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Инджова върба - 2", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Решение № 52 на МС от 3.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Стария даскал", разположено в зе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Решение № 53 на МС от 03.02.2022 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № 58 на МС от 24.01.2003 г. за утвърждаване списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия, трудово- лечебните бази и кооперации на инвалиди по реда на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 58 на МС от 2.02.2009 г. за административно-териториални промени в община Бургас, област Бургас - присъединяване на населени места към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Решение № 58 на МС от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мраморизирани варовици, от находище "Конаговски чал", разположено в землищата н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение № 59 на МС от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - аркозни пясъчници, от находище "Градец-2", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение № 61 на МС от 10.02.2010 г. за ограничаване издаването на разрешения за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Решение № 63 на МС от 11.02.2008 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "В-Голица" и за даване на разрешение за прехвърляне на права и задъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Решение № 64 на МС от 11.02.2008 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок "В1-Голица", разположен на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Решение № 68 на МС от 4.02.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори и мраморизирани варовици, от находище "Каменец", участък "Каменец - 1" и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Решение № 69 на МС от 15.02.2010 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - железни руди и индустриал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Решение № 71 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства от находище "Чифлика", община Асеновград, област Пловдив, на "Диспиан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 72 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства от находище "Марчево", община Гърмен, област Благоевград, на "Бистрица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 72 на МС от 5.02.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в "Блок 1-12 Кнежа", разположен в областите Враца, Пле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-09

 Решение № 73 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - пегматоидни левкократни гранити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище "Дуката", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Решение № 77 на МС от 7.02.2013 г. за допускане предварително изпълнение на Решение № 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ "Блок Добрич" (ДВ, бр. 1 от 2013 г.) и на Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 85 на МС от 17.02.2014 г. за даване на съгласие за прехвърляне на права и задължения и за удължаване на срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Решение № 85 на МС от 9.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кацара", участък "Кацара-2", разположено в землища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Решение № 88 на МС от 17.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали (метапсамити), от находище "Долината", община "Тунджа", област Ямбол, на "ИНМАТ" - ООД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Решение № 90 на МС от 17.02.2009 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Шабла", разположен в северната част на Българския черноморски шелф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение № 91 на МС от 17.02.2009 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "А-Ловеч", разположен на територията на областите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение № 93 на МС от 18.02.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - смектит-илитови алевролити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Яна", с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение № 94 на МС от 22.02.2019 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Решение № 98 на МС от 20.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Бунилото", участъци "Бунилото-изток" и "Бунило
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Решение № 98 на МС от 16.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Решение № 98 на МС от 4.02.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Стамополу - перла", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Решение № 101 на МС от 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Решение № 105 на МС от 15.02.2013 г. за прекратяване на конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "блок 1-19 Свети Атанас", обяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение № 107 на МС от 15.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Футула", разположено в землищата на с. Железник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение № 117 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Решение № 121 на МС от 12.03.2010 г. за приемане на план за управление на природен парк "Рилски манастир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Решение № 121 на МС от 21.02.2013 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 58 от 2012 г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение № 122 на МС от 21.02.2013 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Галата", разположен в континенталния шелф и в изключителн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение № 122 на МС от 15.02.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Младост ММЦ", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Решение № 123 на МС от 21.02.2013 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2012 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Решение № 125 на МС от 22.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Трите круши - запад", разположено в землището на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Решение № 127 на МС от 8.03.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Подгумер", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 127 на МС от 5.03.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-8 Алтимир, разположен в областите Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 127 на МС от 28.02.2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 128 на МС от 8.03.2006 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-център" от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собственост, без определяне н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 128 на МС от 5.03.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-7 Търнак, разположен в областите Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 129 на МС от 5.03.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-6 Пелово, разположен в област Плевен, и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 132 на МС от 23.02.2024 г. за констатиране на неизпълнение на т. 13.1 от Решение № 823 на Министерския съвет от 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Решение № 133 на МС от 19.02.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Аспарухово", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Решение № 134 на МС от 19.02.2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж "Хижа Черноморец - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Решение № 135 от 5.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Бени", разположено в землището на с. Петревене, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 138 на МС от 2.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 145 на МС от 5.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Свети Влас - запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 146 на МС от 15.03.2019 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Решение № 146 на МС от 5.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 148 на МС от 22.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Хитрино - 3", разположено в землището на с. Сливак, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Решение № 149 на МС от 19.03.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ВЛ 400 kV "Карлово - Пловдив", подобект "ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив - п/ст Черноземен" - изместване от съществуващото трасе на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 156 на МС от 15.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Малко Търново", община Малко Търново, област Бургас, на "Бурга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 157 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мергели, от находище "Томовото", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Пл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 157 на МС от 23.03.2010 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставени на "Ватия" - АД, София, концесии за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 158 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, от находище "Белия бряг", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Плевенски ци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 159 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 160 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Кайлъка", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Плевенски циме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 160 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 161 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев бряг-север", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 697 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА