Наредба № 35 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по Специалната програма на Европейск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18
ДВ, бр. 77 от 1.09.2003 г,, ДВ, бр. 101 от 18.11.2003 г., ДВ, бр. 78 от 7.09.2004 г., ДВ, бр. 19 от 1.3.2005 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., ДВ, бр. 36 от 4.05.2007 г., ДВ, бр. 29 от 18.3.2008 г., ДВ, бр. 92 от 24.10.2008 г., ДВ, бр. 23 от 23.3.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.