Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за обществените библиотеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Закон за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за общинската собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за общинския дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ограничаване изменението на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Закон за омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Закон за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Закон за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за опазване на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за опрощаване на задължения към държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ордените и медалите на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Закон за особените залози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Закон за отменяване на всички закони, издадени преди 9.09.1944 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за отменяне на Закона за държавните предприятия (Обн., Изв., бр. 90 от 1960 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Закон за отменяне на Укази № 4 от 1974 г., № 606 от 1977 г. и № 3407 от 1984 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации на Висшата атестационна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за отмяна на Закона за другарските съдилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за отмяна на Закона за Държавния арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Закон за оттегляне на резерва и приемане на декларация по международни конвенции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 7.08.2012 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Закон за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции относно задължителната юрисдикция на Международния съд и на международния арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за оттегляне на резервите, направени от Република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Закон за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Закон за подпомагане на земеделските производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Закон за политическите партии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за посевния и посадъчния материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Закон за потребителския кредит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за почвите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Закон за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Закон за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Закон за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народнодемократична република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Социалистическа Етиопия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за прекратяване действието на Договора за търговия и корабоплаване между Народна република България и Чехословашката социалистическа република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Закон за преобразуване на Държавната спестовна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за преустановяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за приемане на декларации по смисъла на чл. 25 и 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за признаване на компетенцията на Европейската комисия по правата на човека да разглежда жалби от частни лица, неправителствени орг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за приемане на Декларация за признаване задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. ХI, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-22

 Закон за приемане на декларация по смисъла на член ХI, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на някои специализирани организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Закон за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за признаване учителска правоспособност на лица, придобили права на редовни учители в Съветския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за промишления дизайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Закон за противодействие на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Закон за професионалното образование и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Закон за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за публичните финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Закон за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за пчеларството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Закон за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за радиото и телевизията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Закон за развитието на академичния състав в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на прист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Закон за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 476 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА