Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 38)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Какви документи има право да съхранява работодателят в трудовите досиета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Нови опити за „дигитализиране“ на трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Какво се променя с измененията и допълненията на Кодекса на труда през втората половина на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Каква е максималната продължителност на времето на задължението за дежурство или за разположение на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично компенсиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Изчисляване на обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовия договор, след период на въведено от работодателя непълно работно време при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Трудовият договор със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Изменение на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Определяне на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Къде минава границата между работодателския контрол, с цел превенция на COVID-19, и ограничаването на намесата в личната сфера на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Каква е процедурата за изработка на нова Конституция и свикване на Велико Народно събрание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Колко е максималната продължителност на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Отново за отпуските - връзката между трудовия стаж и правото на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 В кои случаи се отлага ползването на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 За някои въпроси относно платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Съдът по правата на човека - необходим коректив и при порочни решения по трудови дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Какви документи е необходимо да предоставя за сключване на трудов договор след съкращение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Съдържание и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Стари и нови проблеми на правораздаването по трудови спорове у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Правото на ползване на неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Практически проблеми, свързани с отговорността на работодателя за вреди от трудова злополука
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Трудови правоотношения по време на извънредно положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Ред и условия за изплащане на компенсации на работодателите, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (схемата 60/40 за периода на извънредното положение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Промените в Кодекса на труда при извънредното положение в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Обезщетение за неспазено предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Договорът по чл. 114 КТ не е договор за допълнителен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Трудовоправни и осигурителноправни последици при въвеждането на карантина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Трудово възнаграждение - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Предварителна закрила при уволнение - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Дисциплинарна отговорност - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Подбор - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Важни материалноправни и процесуалноправни въпрос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Трудови отношения – Коментар - Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Видове специализирана контролна дейност, извършвана от инспекцията по труда – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Процесуалната легитимация на страните е абсолютна процесуална предпоставка за упражняването на правото на иск – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Прилагане на правилата, регламентирани в Гражданския процесуален кодекс за разглеждане на трудови спорове – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Видове трудови спорове – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Задължение на работодателя за незабавно предаване на трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Признаване на трудов стаж, придобит в друга държава членка на Европейския съюз – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Право на работника или служителя да заеме работата, на която е възстановен при незаконно уволнение - чл. 345 КТ – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Момент на прекратяване на трудовия договор – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Закрила при уволнение на работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите, и за представител на работещите при безопасност и здраве при работа – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Ползват ли право на закрила при уволнение работници с намалена работоспособност, които не са трудоустроени – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Особености на основанията за прекратяване на трудовия договор поради болест и при отказ за заемане на предложена подходяща работа при трудоустрояване – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовото правоотношение на учителите при придобиване на право на пенсия – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Липсата на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата е основание за прекратяване на трудовия договор – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя, когато е възстановен на работа поради признаване на уволнението за незаконно – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Права на работника или служителя при неизплащане на трудовото възнаграждение – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Право на работника или служителя да прекрати трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Права на работника или служителя при трудоустрояване – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Организирано хранене. Ваучери за храна – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Видове социално-битови и културни придобивки – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Средства за социално-битово и културно обслужване. Разпределяне и използване на средствата – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Изплащане на трудовото възнаграждение – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Заплащане на извънредния труд – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Съставяне, утвърждаване и прилагане на вътрешните правила за работната заплата в предприятието – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Какво получава работникът срещу предоставяне на работната си сила – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Трудов договор при дуална система на обучение – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Право на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Право на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Обезщетение за неспазено предизвестие – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Отговорност за вреда, причинена от няколко работници или служители – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Системни нарушения на трудовата дисциплина – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Процедура по налагане на дисциплинарно наказание на работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Право на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично компенсиране – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - База за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Хипотези на отлагане ползването на платения годишен отпуск – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Принудителен платен годишен отпуск – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Съвместяване на трудови и семейни задължения – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Родителският отпуск и Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Какви отпуски могат да ползват бащата или бабата и дядото на детето при раждане и отглеждане на малко дете – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Отпуск на майката поради бременност и раждане – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Ползване на неплатен отпуск – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Отпуск при встъпване в брак и при кръводаряване – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Преодолима и непреодолима забрана за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Едностранно удължаване на работното време от работодателя – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Максимална продължителност на работния ден и на работната смяна – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Работа през определени дни от месеца - възможности и ограничения – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Възможности за разпределение на работното време съобразно режима на работния процес – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Трудови отношения – Коментар - Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 38)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 3772 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА