Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 31)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Как се разпределят средствата за социално-битово и културно обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с предварителната закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Прекратяване на трудовия договор без предизвестие с педагогически специалисти съгласно чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 5/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 4/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 3/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 2/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор – 1/2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Зидарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Удължаване на работното време и вписване на данните в специалната книга за удължено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Правна уредба на споровете за прекратяване на трудови и служебни правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Допустимо ли е да възникне изборно трудово правоотношение при избор на председател на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Дисциплинарните наказания по КТ също може да се заличават
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Ползване на отпуски за обучение по реда на Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с прекратяването на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Новите моменти в статута на държавния служител съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Правилата на Кодекса на труда може да се налагат и принудително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Колко време мога да получавам обезщетение за временна неработоспособност след уволнението ми?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Определяне размера на средствата за социално-битово и културно обслужване в бюджетната сфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Недействителност на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 В Кодекса на труда е регламентирана правна възможност работодателите да прилагат и развиват социална политика в предприятията и организациите, чрез която да осигуряват и частично да задоволяват социално-битовите и културните потребности на работниците и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работниците и служителите в системата на народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Работодателят може да въвежда непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Националният институт за помирение и арбитраж успешно завърши изпълнението на проект “Разрешаване на спорове”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жасмина Саръиванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – По искане на работника или служителя възнаграждението за времето на ползването на платения годишен отпуск се изплаща преди началото на ползването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Неползваният до 01.01.2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години не се погасява по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – До 31 януари на съответната година работодателят трябва да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Работодателят има право да отложи ползването на не повече от половината от полагащия се за календарната година платен годишен отпуск за следващата календарна година поради важни произво
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Работникът или служителят не губи правото си да ползва неизползваната част от платения си годишен отпуск в случай на прекъсване поради болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – В Кодекса на труда и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове не е предвидена възможност молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отправян
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Платеният годишен отпуск вече не се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Относно размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Трудовите правоотношения се запазват при промяна на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Практически проблеми на трудовото право, свързани с професионалната квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Общото събрание и Събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искрена Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Липсата на отговор от страна на Инспекцията по труда не ограничава възможността на работниците и служителите за оспорване на уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Работата в лечебни заведения, свързана с обслужване на болни, почистване на помещения и изпиране на бельо, е забранена за лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Преглед на практиката на европейския и на българския съд относно времето на дежурство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Работодател или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, носи административнонаказателна отг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Гарантираните вземания се изплащат или се отказват с разпореждане на директора на фонда. Разпореждането се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението-декларация и се изпраща на съответното ТП н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Размер на гарантираното вземане на работника или служителя при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Определянето на размера на гарантираното вземане е регламентирано с разпоредбите на чл. 22 и 23 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и зави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Законът предвижда 2-месечен преклузивен срок за депозиране на заявление-декларация от заинтересованото лице за отпускане на гарантирано вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Невнасянето от работодателя на дължимите вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя не лишава правоимащите работници и служители от гарант
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Работникът или служителят може да възрази или оспори данните в справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове, се изготвя от работодателя в срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - В 14-дневен срок от вписване на съдебното решение по чл. 6 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя в Търговския регистър работодателят е длъже
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Видовете вземания, които са гарантирани от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при несъстоятелност на работодателя, са определени в чл. 3 от Закона за гарантираните вземания на работ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Законът за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо кои
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Гарантирани вземания на работниците и служителите - Нормативна уредба за реда за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - При ефективни стачни действия работниците и служителите, участващи в тях, преустановяват работата си за времето на участие в стачката. За това време те не получават и трудово възна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Колективният трудов договор обвързва само членовете на синдиката или синдикатите, страни по него. Останалите работници или служители, които не са страна по КТД, следва да имат една
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Отпускът за синдикална дейност е целеви и работодателят не може да откаже ползването му на правоимащите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Страните по колективния трудов договор разполагат със свобода на договаряне при съставяне на текста на споразумението, като следва да съблюдават изискването, че КТД не може да съдъ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Вписването на колективния трудов договор се извършва въз основа на писмено заявление на всяка от страните в едномесечен срок от получаването му в Инспекцията по труда. Към заявлени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Процедурата по сключване на колективен трудов договор минава през изготвяне или приемане на един общ проект на КТД, през преговори с работодателя по конкретните клаузи, подписванет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Договорът за възлагане на управлението или контрола на търговско дружество не е трудов, а граждански по своя характер и правата и задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - За нарушения на трудовото законодателство се налагат административните наказания глоба или имуществена санкция, чиито размери са посочени в
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - За предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните посл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Гражданите имат право на достъп до обществена информация, но при спазване на определени законови ограничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Когато целта на наблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, работодателят може да извършва запис чрез средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - При извършване на масово уволнение следва да се спазват изискванията и процедурите, предвидени в трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - На Инспекцията по труда е възложено изпълнението на някои разрешителни режими, като част от дейността й във връзка с осигуряването и гаранти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Една голяма част от функциите на инспекцията са свързани с извършването на административни услуги, изпълнението на регистрационни, регулатор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на граж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Част от функциите на инспекцията са да дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите, както и да отгова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекторите по труда могат, при проверка в офис на работодателя и на всички места, на които се полага наемен труд, да изискат от работодате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекцията по труда осъществява цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство, във връзка и след възникването на трудовото прав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - С влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението е признато за незаконосъобразно, се заличават правните последици на уволнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или от шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - Длъжностно лице, което не изпълни влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, носи наказателна отговорност по чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс, която се реализира чрез органите на Прокуратура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - Само влязло в сила съдебно решение може да постанови законосъобразно или не е едно уволнение и основателна или не е финансовата претенция на работник или служител спрямо работодателя. Преди предявяване на иск по съдебен ред работодателят
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - В случай че дисциплинарното уволнение бъде отменено, но работникът преди налагането на дисциплинарно уволнение е дал предизвестие за прекратяване на трудовия договор, продължава действието на предизвестието до изтичане на срока му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - Ако работодателят, след като е отправил предизвестие до работника или служителя за прекратяване на трудовото му правоотношение по реда на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, установи, че работникът или служителят не е придобил пра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Обезщетението при пенсиониране за срок от 2 или 6 месеца не се зачита за трудов стаж и не подлежи на данъчно облагане. Върху изплатеното обезщетение за неползван платен годишен отпуск се дължи данък.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Периодът на неспазения срок на предизвестие не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Времето, за което е изплатено обезщетение за оставане без работа, не се зачита за трудов стаж, но се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което лицето е отбивало редовна военна служба, не се признава за трудов стаж, но се признава за осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - За трудов стаж се признава времето, през което майката се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - За трудов стаж се признава времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Признаване на трудов и осигурителен стаж при незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Зачитане на трудов и осигурителен стаж при работа на непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - След 17 юли 2015 г. времето на неплатен служебен или творчески отпуск се зачита за трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в Кодекса на труда, в друг закон или в акт на Министерския съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Трудов стаж по трудов договор за допълнителен труд не се вписва в трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - В случай на неправилно или неточно вписване в трудовата книжка поправките се извършват от работодателя, направил първоначалното вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен при прекратяване на трудовото правоотношение да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Предаването на трудовата книжка следва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен да издаде трудова книжка на работник или служител, който постъпва за първи път на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява писмено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Договор за допълнителен труд се прекратява с 15-дневно предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът (служителят) има специална закрила при уволнение само когато работодателят прекратява трудовия договор на някое от посочените в чл. 333 КТ основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 31)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 3055 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА