Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 30)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Каква е максималната продължителност на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Задължение на работодателя за информиране и консултиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Правна уредба на работата от разстояние по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Новите европейски правила при родителския отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Процедура за налагане на дисциплинарни наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица при незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Новите европейски правила при отпуска по бащинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Отпускът за синдикална дейност се дължи и изчислява в часове, а не в работни или календарни дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Обезщетението при уволнение на заето лице, което ползва родителски отпуск при непълно работно време, трябва да се изчислява въз основа на заплащането му при пълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Кумулиране на дисциплинарна, имуществена, административнонаказателна и наказателна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Отново за проблемите около минималната работна заплата у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Как и при какви условия се определят почивките в рамките на работния ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Международната организация на труда и отпуските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Великова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Новости в правилата за дългосрочно командироване в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Какви документи имаме право да съхраняваме в трудовите досиета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, които е причинил на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 За законодателните „лутания“ в режима на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Международната организация на труда и работното време и почивките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Великова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 За задължението за дежурство или за разположение на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Какви вписвания се правят в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Дисциплинарни наказания по трудовия договор - видове, основания, и ред за налагане и заличаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 За правото на сдружаване и необходимостта от гарантирането му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Международната организация на труда и гаранциите за правото на колективното преговаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Паунита Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Какви документи е необходимо да представя за сключване на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Признаване за трудов стаж по Кодекса на труда на времето на заемане на длъжност в институция на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 За връзката между времето, което се признава за трудов стаж, и платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Полагане на извънреден труд и заплащане за работа през предстоящите празници в края на април и началото на май 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Да работим за по-светло бъдеще
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Характеристика и особености на гражданския договор. Разграничение между трудов и граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Последици от неизпълнението на договореностите в КТД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Има ли значение дали работя допълнително по трудов, или по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 За допълнителнотo трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 За правото на сдружаване на работниците и служителите - международни и национални правни измерения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Ограничения на правото на стачка – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Решение за обявяване на стачка – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Непосредствени преговори за доброволно уреждане на колективните трудови спорове – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Средства за въздействие при доброволно уреждане на колективните трудови спорове – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Административните наказания „глоба“ и „имуществена санкция“ – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Доказателствена сила на акта за установяване на нарушение на трудовото законодателство, съставен от държавните контролни органи – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Връчване на акта за установяване на административно нарушение – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Сигнална функция на синдикатите при осъществяване на контрола за спазване на трудовото законодателство – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Предмет на иска за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Признаване на трудов стаж при изпълнение на държавна служба, както и за работа по трудово правоотношение извън България – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Признаване на трудов стаж, без работникът или служителят да е работил – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Изплащане в срок на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - „Несъвместимостта“ като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя без предизвестие при задържане от властите за изпълнение на присъда – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Конфликтът на интереси като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Нови моменти в практиката на ВКС при уволнение поради сключване на договор за управление – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие при преустановяване дейността на работодателя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника или служителя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор на работника или служителя поради болест – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Квоти за назначаване на хора с трайни увреждания – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Платен годишен отпуск на лица с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица при незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Работно и униформено облекло – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Специално работно облекло и лични предпазни средства на работника и служителя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Обезщетение при трудоустрояване – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Обезщетение при бедствия – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Бригадна отговорност на работниците и служителите – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Размер на отговорността за вреди, причинени поради небрежност от работника или служителя на работодателя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Кумулиране на дисциплинарна, имуществена, административнонаказателна и наказателна отговорност – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Пълна имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Вреди, резултат от нормален производствено-стопански риск – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Временно отстраняване на работника или служителя от работа – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на Върховния касационен съд за правото на обезщетение за неимуществени вреди – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Решението на Съда на Европейския съюз за родителския отпуск не засяга българското право – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Основен платен годишен отпуск – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Дисциплинарни нарушения на работното време – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Време за хранене на работника и служителя при непрекъсваем производствен процес – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Междудневна почивка – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Извънреден труд – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Сумирано изчисляване на работното време – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Променливо работно време – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Срокове за информиране и консултиране на работниците и служителите – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя да информира работника или служителя за измененията в дейността и икономическото състояние на предприятието – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Електронно трудово досие - една нова възможност за работодателите – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Документи, които се съхраняват в трудовото досие при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на част от него под наем, аренда и при възлагане на концесия – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Изменение на мястото и характера на работата по трудово правоотношение от работодателя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Информиране на работника или служителя за изменение на трудовото правоотношение от работодателя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Национална класификация на професиите и длъжностите – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Постъпване на работа на работника и служителя – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Сключване на трудов договор преди постъпване на работа – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за предоставяне на информация при колективно преговаряне – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Добросъвестността при осъществяване на правата и задълженията на страните по трудовите правоотношения – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Отговорност при разкриване на поверителна информация – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Искане на мнение от Националния съвет за тристранно сътрудничество от висши държавни органи – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Договорено уреждане на трудовите отношения между представителните синдикални и работодателски организации – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Двустранното сътрудничество в трудовите отношения – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по трудови отношения - Основни цели на регулирането на трудовите отношения – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Същност, роля и предимства на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на индивидуални трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 От 1 март 2019 г. са в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 30)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 2902 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА