Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 37)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 4/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 3/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 2/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 1/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Как да планираме отпуска си за новата година - основен, удължен или допълнителен
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Какви документи е задължен да издава работодателят на своите работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Преглед на промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 За някои спорни въпроси, свързани с тълкувателната практика на вкс в сферата на трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Трудово възнаграждение при работа на официални празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Какво представлява „прикрит“ трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 За обработването на данни за ваксинационния статус на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Предварителна закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Какви наказания може да налага работодателят за нарушаване на трудовата дисциплина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Отстраняване от работа поради липса на лични предпазни средства или проявени грипоподобни симптоми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Какви изисквания могат да се въвеждат по отношение на външния вид на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Колко заплати дължи работодателят при прекратяване на трудов договор срещу обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Прекратяване на трудовия договор при намаляване обема на работата и при престой
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Нови права на работниците и служителите с „европейски“ произход, или поредни пожелателни концепции в социалната сфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Работа по два трудови договора при един и същ работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Основания за извършване на подбор от работодателя и определяне кръга на работниците или служителите, които трябва да участват в подбора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Актуална практика на Съда на ЕС в областта на трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Нови примери за ненужно увеличаване на административната тежест за работодателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Условия за определяне на почивките между работните дни и тези в рамките на работния ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Реквизити и сключване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 За документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 За някои практически проблеми, свързани с трудовите договори за допълнителен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Възникване на трудово правоотношение въз основа на избор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Необходими условия за ползване на редовен и допълнителен платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 За преддоговорните отношения на страните в процеса на сключване на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Случаи, при които е допустимо полагането на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Може ли работодателят едностранно да прекрати ползването на платен годишен отпуск на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Ползване на неплатен отпуск при обявена извънредна епидемична обстановка. Зачитане на трудов и осигурителен стаж при ползване на неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Ваксинирането срещу COVID-19 в контекста на трудовите правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Затруднява ли дистанционната работа размяната на документи между страните по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за противодействие на недекларирания труд – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Сигнална функция на Инспекцията по труда - в какви случаи се прилага тя – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Обявяване на недействителност на трудов договор от Инспекцията по труда - едно рядко прилагано правомощие за закрила на труда на непълнолетните – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Нова административнонаказателна санкция при неизпълнение на предписание при обявяване съществуването на трудово правоотношение по реда на чл. 405а КТ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Как промените в Кодекса на труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на Инспекцията по труда – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Новите възможности за сключване на споразумение в административнонаказателното производство – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Санкции при повторно и системно нарушаване на трудовото законодателство – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Видове принудителни административни мерки, прилагани от контролните органи – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Промени при признаването на трудов стаж – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Защита срещу незаконно уволнение на работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Трудови спорове между работника или служителя, предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Оспорване на уволнението пред съда -иск за незаконно уволнение и възстановяване на работа – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Кога най-късно работодателят следва да е поискал и получил специалното разрешение за уволнение от Инспекцията по труда, във връзка с прекратяване на трудовия договор – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Подлежи ли на контрол (административен или съдебен) даденото разрешение или отказът за даване на предварително разрешение за уволнение? Може ли при получен отказ да се иска повторно разрешение и кога – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Какви са особеностите при вземане на мнението на ТЕЛК преди уволнение на трудоустроени и на работници или служители, боледуващ от определени болести – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор на служителите от ръководството на предприятието – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Разлика между закриване на част от предприятието и съкращаване на щата – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - В кои случаи при едностранно прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие, работодателят му дължи обезщетение и в какъв размер? Кога такова обезщетение се дължи и от работника – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Кога работниците могат да напуснат работа без предизвестие – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Основания за прекратяване на трудовия договор, при които работникът получава минимален размер на обезщетението за безработица – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Промени при обезщетението при пенсиониране – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Заплащане на първите три работни дни от болничния – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Каква специална закрила ползват работниците и служителите по време на съществуване на трудовото правоотношение – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Изграждане на детски кътове - социална придобивка за работещите – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Плаща ли се заплата по време на престой – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Колко получава работникът за работа на официален празник – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС, при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Вътрешно заместване - с трудов договор или със споразумение между страните – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Как се гарантира изплащането на трудовото възнаграждение – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата. Нова инициатива на Европейската комисия относно осигуряване на справедливи работни заплати в Европейския съюз – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Отстраняване от работа поради липса на лични предпазни средства или проявени грипоподобни симптоми – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Съчетаване на работа и обучение – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Как работниците и служителите, имащи право на специална закрила, ползват различните видове отпуски – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Решението на Съда на Европейския съюз по дело C-762/18 променя съдебната и административната практика – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Два или четири допълнителни дни отпуск, ако са договорени в КТД за работничка или служителка с две и повече живи деца – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Отпуск поради временна неработоспособност (за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето) – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Отпуск при отправено предизвестие – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Кога се придобива правото за ползване на отпуск – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Максимална продължителност на извънредния труд – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Случаи, при които е допустимо полагането на извънреден труд – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Съставяне на поименен график за работа при установено сумирано изчисляване на работното време – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Полагане на нощен труд и неговото заплащане – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Практически решения за работодателите за възлагане на работа при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка (home office) – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Видове непълно работно време – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Кои категории работници и служители имат право на намалено работно време – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Изисквания към работодателите при командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги в Европейския съюз – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Пътни, дневни и квартирни при командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Какви са основните задължения на работника или служителя при изпълнение на възложената работа – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Възможности за промяна на работното време при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Трудови отношения – Коментар - Договорите за краткотрайна сезонна работа – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 37)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 3608 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА