Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 687 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>
 Родителите трябва да искат разрешение от съд, за да се разпореждат с имущество на деца до 18 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Роднините могат да оспорят саморъчно завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Роднините по сватовство не са и не могат да станат наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Родство и сватовство по новия Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 С делба се решава кой, какво и как получава от наследствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 С иск за запазена част се атакуват и завещания, и дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Само съд ограничава или лишава от родителски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Саморъчно завещание може да се пази и у дома
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирела Веселинова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Саморъчно завещание се обявява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Манчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Свободата на завещаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Семейното жилище може да се ползва от бивш съпруг само за определен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Семейното жилище не е обикновен апартамент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Семейното жилище не е обикновен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Сестри и братя не могат да оспорват завещания заради запазена част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Сестрите и братята не могат да претендират за запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 След развод съдът дава семейното жилище за ползване на съпруга с по-голяма нужда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Служебно съединяване на дела за делба, образувани в различни съдилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Служене с общата вещ и правата на останалите съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Случай на наследяване в четвърти наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Смърт по време на развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Специални правила за фамилното име има и при брак, и при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Спор за материално право не може да се съедини с иск за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Спорни въпроси относно завещателната недееспособност и нейните последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Способи за прекратяване на съпружеската имуществена общност, при които възниква правото на по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Срокът за предявяване на иска по чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калоян Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Становището на родителите на детето при осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Строителство без учредено право на строеж в съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Суперфицията в контекста на съпружеските отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Събирането на средства за поддържане на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Съгласие за предаване на владение по договор за разпределение на ползването между съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Съд изслушва деца, ако са навършили 10 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Съд може да определя привременни мерки за родители в интерес на децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Съдебна делба на разнородни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Съдебна практика на ВКС в материята на недействителност на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Съдебна практика на ВКС в материята на упражняването на родителски права и лични отношения с детето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Съдебна практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 341 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Съдебна практика на ВКС по чл. 30 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Съдебна практика на ВКС по чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Съдебна практика на ВКС по чл. 31 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Съдебна практика на ВКС по чл. 33 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Съдебна практика на ВКС по чл. 34 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Съдебна практика на ВКС по чл. 38 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Съдебна практика на ВКС по чл. 42 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Съдебната практика по определяне на дял от вещи в търговското предприятие на съпруг - едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Съдебно разрешение за сключване на договор за доброволна делба с участието на недееспособен или отсъстващ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Съдържание на брачния договор според законопроекта за нов Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Съдът може да се намеси при несъгласие между съсобственици на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Създаването на Европейско удостоверение за наследство по силата на Регламент 650/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Съпруг дели с децата само половината от наследствения семеен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Съпруг на наследодател не може да продаде имот от дела си, без да го предложи първо на децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Съпруг не наследява единствено ако има развод или е обявен за недостоен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Съпружеска имуществена общност върху вещни права под разрешителен режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Съпружеска имуществена общност върху вещно право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Съпружеска имуществена общност при брак с чужденец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Съпружеска имуществена общност се прекратява и при принудително изпълнение срещу общ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Съребрените роднини наследяват, като се изключват по степени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Със завещание не може да се лиши дете от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Съсобственик дължи обезщетение за еднолично ползване на обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Съсобствениците имат предимство при продажба на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Съсобствеността трябва да се упражнява в интерес на мнозинството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Съществено нарушение на съдопроизводствените правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Тежестта като право и като задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Техническият експерт при съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Техническият експерт при съдебната делба за ползване на дворни места - урегулирани и неурегулирани поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Техническият експерт при съдебната делба на жилища в сгради с режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Техническият експерт при съдебната делба на жилищни и други сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Техническият експерт при съдебната делба на неурегулирани поземлени имоти. Частни случаи при съдебна делба на урегулирани поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Техническият експерт при съдебната делба на урегулирани поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Трансформацията (преобразуването) на личното имущество по Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Тъщи, свекърви и всички останали по сватова линия не наследяват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Уговорки относно издръжката в брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Уговорки относно отговорността на съпрузите пред техните кредитори за задължения, поети за нужди на семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Удостоверение от общината посочва кои са наследниците по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Управление на жилищните комплекси от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Упражняване на правата по чл. 12 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Упражняване на правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността от няколко съсобственика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Уредбата на развода по новия Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Участието на техническия експерт при съставяне на предложението на съда за разделяне на жилища (чл. 203 ЗУТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Фамилното име на съпрузите след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Формиране на дялове и разпореждане със съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Формиране на неравни дялове от прекратената съпружеска имуществена общност съгласно чл. 29, ал. 3 СК от 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Функции на европейското удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Цената на развода по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Член 30, ал. 2 от Закона за наследството през призмата на Тълкувателно решение № 3 от 2013 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Показани от 601 до 687 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>

Общо: 687 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА