Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>
 Можеш ли да си върнеш наследството, ако преди си се отказал от него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Мъж и жена не се наследяват, ако са само във фактическо съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Мъртвороденото дете и наследяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наем на семейното жилище след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Най-добрият интерес на детето при оспорване на припознаването от биологичния родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Намаляване на завещания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Наследен имот се декларира пред общината в 6-месечен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Наследеният апартамент е лично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наследник може да поиска винаги делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Наследникът с право на запазена част има право на иск за нейното възстановяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Наследникът трябва да докаже, че саморъчното завещание е действително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наследници на жертва на престъпление имат право до 10 000 лв. държавна помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Наследниците и техните дялове се определят изрично от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Наследниците нямат право на развод, но могат да продължат започнато вече дело
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Дoбрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наследствени права на осиновено дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Наследствените права на преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Наследствените права не се доказват лесно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Наследството може да бъде продадено накуп с активите и пасивите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наследството по завещание се подчинява на строги правила и редица ограничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Наследството се дели при спазване на специални изисквания
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Наследяване и делба на налични поименни акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наследяване на възстановена собственост лично притежание на съпруга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наследяване на възстановени земеделски земи от осиновен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Наследяване на налични акции от малолетни и непълнолетни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наследяване на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Наследяване на съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Наследяване на съпруг с братя и сестри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Наследяване от низходящи на братя и сестри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Наследяване от низходящи на еднокръвни и едноутробни братя и сестри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Наследяване от роднини по съребрена линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наследяване от съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Наследяване по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Наследяване по право на заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Наследяване по съребрена линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Наследяване при отнети родителски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наследяване след повече от 10 години брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наследяването влече след себе си и задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наследяването на деца от различни бракове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наследяването по опис спестява притеснения и съмнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Наследяват се идеални части, които стават реални едва след делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Не може да има отказ от издръжка за бъдещо време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Недвижим имот, закупен по време на брака от единия съпруг с пари, спечелени от спортния тотализатор, е общо съпружеско имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Недействителност на отказа от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Недействителност на прекратяването на съпружеската имуществена общност съгласно чл. 615 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жаклин Комитова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Недействителност на припознаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Недействителност на саморъчното завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Недостойнство за наследяване - основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Необходимостта от формиране на маса, от която се възстановява запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Неподлежащи на касационно обжалване актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Непълно осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Нов регламент на ЕС в областта на наследяването с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Йордански
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Нов способ за прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Новият Семеен кодекс - Преглед на най-важните промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Ново завещание отменя старото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Новооткрито наследство по смисъла на чл. 91а Закон за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Някои бележки върху недобросъвестното владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Някои въпроси във връзка с правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Някои въпроси относно прекратяването на съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Някои въпроси, които предизвика Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Някои особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака поради важни причини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Някои практически въпроси на наследяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Някои практически въпроси при описа и оценката на открито наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Някои практически въпроси при прилагането на чл. 33 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Някои процесуални правила при разглеждане на искове по чл. 21 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Няколко бележки върху наследствения/семейния договор и възможността за отказ от запазената част на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Няколко думи за промените в института на произхода през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Няма пречка да поставите условие в договора за дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Обезщетение за ползвана обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Обжалване на актовете на органа по настойничеството и по попечителството в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Общ съпружески имот е този, който едно лице получи срещу гледане и издръжка по време на брака си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Общо ползване на жилището след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Опис на наследство - актуални проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Определяне на наследниците и квотите им по смисъла на чл. 8, ал. 4 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Осиновяване без съгласието на родителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Осиновяване на българче от чужденец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Драгнева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Основания за определяне на по-голям дял от имуществото при развод - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Основания за отмяна на даренията, направени във връзка или по време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Основанията за отмяна на влезли в сила решения са изчерпателно възведени в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Основни положения на българското международно частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Особени случаи на съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Особености на съсобствеността, възникнала от наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Оспорване на нотариален акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Оспорване на произхода на детето и обратното действие на § 4 и 5 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс от 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Оспорване на произхода на детето от бащата от трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Оспорване на саморъчно завещание от роднина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 От 1 октомври могат да се сключват брачни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Нацев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Отговорност на съсобствениците по чл. 49 и 50 ЗЗД при наличие на договор за разпределение на ползването на общата вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Отказ от наследство и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Отказ от наследство. Проблеми в практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Йордански
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Отказът от наследство ­ изисквания за действителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отказът от наследство и възбраната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Отменителният иск и сделките с имот - съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 687 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА