Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>
 Наследяване от роднини по съребрена линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наследяване от съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Наследяване по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Наследяване по право на заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Наследяване по съребрена линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Наследяване при отнети родителски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наследяване след повече от 10 години брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наследяването влече след себе си и задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наследяването на деца от различни бракове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наследяването по опис спестява притеснения и съмнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Наследяват се идеални части, които стават реални едва след делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Не може да има отказ от издръжка за бъдещо време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Недвижим имот, закупен по време на брака от единия съпруг с пари, спечелени от спортния тотализатор, е общо съпружеско имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Недействителност на отказа от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Недействителност на прекратяването на съпружеската имуществена общност съгласно чл. 615 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жаклин Комитова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Недействителност на саморъчното завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Недостойнство за наследяване - основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Необходимостта от формиране на маса, от която се възстановява запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Неподлежащи на касационно обжалване актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Непълно осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Нов регламент на ЕС в областта на наследяването с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Йордански
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Нов способ за прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Новият Семеен кодекс - Преглед на най-важните промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Ново завещание отменя старото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Новооткрито наследство по смисъла на чл. 91а Закон за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Някои бележки върху недобросъвестното владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Някои въпроси във връзка с правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Някои въпроси относно прекратяването на съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Някои въпроси, които предизвика Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Някои особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака поради важни причини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Някои практически въпроси на наследяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Някои практически въпроси при описа и оценката на открито наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Някои практически въпроси при прилагането на чл. 33 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Някои процесуални правила при разглеждане на искове по чл. 21 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Няколко думи за промените в института на произхода през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Няма пречка да поставите условие в договора за дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Обезщетение за ползвана обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Обжалване на актовете на органа по настойничеството и по попечителството в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Общ съпружески имот е този, който едно лице получи срещу гледане и издръжка по време на брака си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Общо ползване на жилището след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Опис на наследство - актуални проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Осиновяване без съгласието на родителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Осиновяване на българче от чужденец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Драгнева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Основания за определяне на по-голям дял от имуществото при развод - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Основанията за отмяна на влезли в сила решения са изчерпателно възведени в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Основни положения на българското международно частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Особености на съсобствеността, възникнала от наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Оспорване на нотариален акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Оспорване на саморъчно завещание от роднина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 От 1 октомври могат да се сключват брачни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Нацев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Отказ от наследство и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Отказ от наследство. Проблеми в практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Йордански
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Отказът от наследство ­ изисквания за действителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отменителният иск и сделките с имот - съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Отмяна на дарение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Отмяна на дарението поради недаване на издръжка по чл. 227, б. "в" ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Относителна недействителност на основание чл. 76 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Относно наследствената общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Относно оспорването на припознаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Относно понятието за съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Дачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Относно правното действие на снабдяването с удостоверение за наследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Радкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Относно предпоставките за възникване на правото на изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Относно реда за упражняване на особените права на наследниците по чл. 12 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Относно страните в съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Относно формата за действителност на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Относно формата за действителност на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Отношения между съсобственици на застроен поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Отношения между съсобствениците по повод ползване на общата вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Отпадане и запазване на завещателните разпореждания между съпрузите след развода (чл. 54 от Семейния кодекс)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Парите от продажба на наследствени имоти не се облагат с данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Паричният влог и съпружеската имуществена общност ­ съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Петдесет години от първия Семеен кодекс на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 По въпроса за трансформацията на лично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 По кой закон наследяваме
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 По-голям дял от съпружеската имуществена общност може да се претендира при развод след доказване на по-големия принос при придобиването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Поделено ли е наследството, оставено от баща ми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Подлежи ли на делба имуществото на едноличен търговец при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Подялба на наследствените земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Ползване на жилище от разведен родител с предоставени родителски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Ползване на жилището след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Ползване на неподелен съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Ползване на общото жилище след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Ползване на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Ползване на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Ползването на семейното жилище при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Получен по наследство автомобил е лично имущество на съпруга – наследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Последващ съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Последици за съпрузите във връзка с имуществения режим при нищожност на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Последици от принудителното изпълнение върху общото имущество за личен дълг на единия от съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Последици при пълно и непълно осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Права на съсобственика при лишаване от ползването на общия имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Правен статус на заветника като особен кредитор на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Право на задържане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Право на запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>

Общо: 595 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА