Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 7)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Дялове при наследствена трансмисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Европейско удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Едноличната фирма не е съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Еднолично разпореждане с недвижим имот - съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Електронните пари и съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Живеещите на съпружески начала не се наследяват по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 За брачния договор. Нова правна уредба на съпружеските имуществени отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 За валидно изготвяне и оставяне на завещание има специални правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 За валидността на завещателното разпореждане с благодарствен мотив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 За датата на саморъчното завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 За действието на избора на законовия режим на разделност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 За договора за партньорство при фактическото съпружеско съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 За наследствените права на заченатия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 За наследствените права на преживелия съпруг, когато от брака няма деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 За наследяването и дарението на движими вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 За началото на погасителната давност относно правото на възстановяване на запазената част, накърнена от завещания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 За някои ограничения на касационното обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 За някои практически проблеми при назначаване на управител на незаето наследство и необходимостта от законодателна промяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 За отказа от наследство на деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 За отражението на факултативното съдържание на завещанието върху неговата валидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 За ползването на съсобствена вещ от един от съсобствениците. Проблеми и тяхното разрешаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 За правната природа на чл. 76 от Закона за наследството и характера на ограничението в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 За правото на изкупуване на идеална част от недвижим имот, в който е построена сграда с няколко самостоятелни обекта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 За придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 За прилагането на чл. 8, ал. 3 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 За приложението на чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Желев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 За продажба на цялото наследство трябва специален договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 За производството по дела за гражданско състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 За развод по взаимно съгласие вече не са нужни 3 години брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 За ревандикацията на идеална част от недвижим имот между съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 За съотношението между производствата по чл. 51 от Закона за наследството и тези по приемане и отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 За същността и обхвата на преобразуването на лично имущество по сега действащия Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 За тайната на осиновяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 За фактическия състав на припознаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Завет на владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Завет на наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Завет на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Завещаване на трето лице при наличие на роднини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Завещание - приращение, заместване, субституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Завещание на чуждо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Завещанието се гледа след смъртта на наследодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Завещателна дееспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Завещателни разпореждания под условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Загубено наследство се търси в съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виргиния Банова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Задълженията на наследството и приемането по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Въведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Възлагане на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Делба на вещ с променен статут в хода на съдебното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Делба, извършена без участието на всички съделители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Зачитане силата на пресъдено нещо в делбеното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Значение на основанието за възникване на съсобствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обезпечение за съдебно отстранение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обект на делбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обжалване на решението за извършване на делбата в частта за определената пазарна стойност на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Отговорност за разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Отказ от иск за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Получаване на дял в натура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Право на иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Правомощия на въззивната инстанция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Претенции по сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Приемство в делбения процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Процесуални правила за родова и местна подсъдност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Процесуални преклузии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Развитие на производството при бездействие на страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Разделителен протокол и теглене на жребий
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Служебно начало
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Служебно съединяване на дела за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Спиране на производството по делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Спогодба по делбени дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Способи за извършване на съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Възстановяване на запазената част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Недействителност на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Отмяна на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Понятие и правна уредба на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Правни признаци на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Практически проблеми на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Свобода на завещаване и нейните граници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Сделката завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Способност за извършване на завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Съдържание на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Форма на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Допълнителните права на наследниците по чл. 12 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследственоправно положение на преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в първи наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в трети наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в четвърти наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване във втори наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване по право на заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Понятие за наследяване по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Преминаване на наследството в полза на държавата и общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Принципи на наследяването по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Откриване на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Европейско удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отношения между наследниците по повод наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отношения между наследниците, заветниците и трети лица по повод наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Приемане на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Приемане на наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 7)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 687 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА