Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>
 За ползването на съсобствена вещ от един от съсобствениците. Проблеми и тяхното разрешаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 За правната природа на чл. 76 от Закона за наследството и характера на ограничението в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 За придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 За прилагането на чл. 8, ал. 3 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 За приложението на чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Желев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 За продажба на цялото наследство трябва специален договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 За производството по дела за гражданско състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 За развод по взаимно съгласие вече не са нужни 3 години брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 За тайната на осиновяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Завет на владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Завет на наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Завет на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Завещаване на трето лице при наличие на роднини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Завещание - приращение, заместване, субституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Завещание на чуждо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Завещанието се гледа след смъртта на наследодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Завещателна дееспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Завещателни разпореждания под условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Загубено наследство се търси в съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виргиния Банова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Задълженията на наследството и приемането по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Въведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Възлагане на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Делба на вещ с променен статут в хода на съдебното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Делба, извършена без участието на всички съделители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Зачитане силата на пресъдено нещо в делбеното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Значение на основанието за възникване на съсобствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обезпечение за съдебно отстранение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обект на делбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обжалване на решението за извършване на делбата в частта за определената пазарна стойност на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Отговорност за разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Отказ от иск за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Получаване на дял в натура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Право на иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Правомощия на въззивната инстанция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Претенции по сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Приемство в делбения процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Процесуални правила за родова и местна подсъдност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Процесуални преклузии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Развитие на производството при бездействие на страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Разделителен протокол и теглене на жребий
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Служебно начало
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Служебно съединяване на дела за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Спиране на производството по делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Спогодба по делбени дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Способи за извършване на съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Възстановяване на запазената част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Недействителност на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Отмяна на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Понятие и правна уредба на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Правни признаци на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Практически проблеми на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Свобода на завещаване и нейните граници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Сделката завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Способност за извършване на завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Съдържание на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Форма на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Допълнителните права на наследниците по чл. 12 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследственоправно положение на преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в първи наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в трети наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в четвърти наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване във втори наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване по право на заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Понятие за наследяване по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Преминаване на наследството в полза на държавата и общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Принципи на наследяването по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Общи разпоредби - Откриване на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Европейско удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отношения между наследниците по повод наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Отношения между наследниците, заветниците и трети лица по повод наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Приемане на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Приемане на наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа. Опит за класификация на мерките за подкрепа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Законът дава право за оспорване на всяко завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Законът допуска лишаване от наследство, но не пряко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Заместване на страна по договор за разпределение на ползването между съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Замяна на идеална част от недвижим имот без съгласие на останалите съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Запазване на фамилното име след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Запазена и разполагаема част. Отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Запазена част при наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Запазената част от наследство е защита при дарение и завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Запазената част от наследството се изчислява по законови формули
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Зачитане на силата на пресъдено нещо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Защита на кредиторите и заветниците по реда на чл. 66 и чл. 67 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Защита на собствеността по реда на член 109 от Закона за собствеността в отношенията между съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 И виновният за развода родител може да получи децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Извършване на действия на управление и разпореждане с имуществото на детето съгласно новия Семен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Адриана Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Изграждане на постройка в личен имот на съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Издръжка се дължи на прехвърлителя на имот срещу задължение за издръжка независимо от доходите му. Той има право да получава наемите от имота, щом си е запазил правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Издръжката и имуществото на непълнолетното дете в уредбата на Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Изкупуване на съсобствен имот, изнесен на публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Изплащане от държавата на присъдена издръжка на ненавършили пълнолетие деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Използване на общ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Изпълнение на задълженията, установени с решението за прекратяване на брака и постигнатото между съпрузите споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Изричен отказ или приемане по опис е спасението от наследствени дългове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Изричен отказ от запазена част е невъзможен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 565 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА