Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>
 Право на наследство за децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Право на новооткрито наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Право на част от стойността на личното имущество на съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Правото за разпореждане с наследствена собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Правото на децата на запазена част от наследството е безусловно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Правото на заместване при наследяване ­ чл. 10, ал. 2 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Правото на запазена част от имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Правото на ползване е реално и оценимо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Правото на собственост върху обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 342-343 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 344 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 344 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 346 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Практика на ВКС по негаторния иск по член 109 от Закона за собствеността през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Практически въпроси на собствеността - Наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Съпружеска имуществена общност и лично имущество на съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси относно семейното жилище през време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Практически проблеми при изпълнение на задължение за предаване на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Практически проблеми при прилагането на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството по отношение на „недееспособните“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Практически проблеми при упражняване на неделими права, придобити чрез наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Преглед на съдебната практика относно приемането и отказа от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Предимства на уредбата на Регламент 650/2012 във връзка с отказа от наследяване и европейското удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Йордански
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Предмет на частно завещание може да бъде и покъщнината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Желев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Предоставяне на жилището след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Предпоставки и критерии за предоставяне на семейното жилище за ползване след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Представителство при приемане на наследство. Изпълнител на завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Представителство при продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Преживелият съпруг винаги е наследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Преживелият съпруг наследява починалия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Преживял съпруг и деца не плащат данък наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Преживял съпруг не наследява, ако е имало постановен развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Презумпцията на чл. 92 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физически или юридически лица чрез доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физическите или юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Прекратяване на съсобственост между община и физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Прекратяване на съсобствеността между общината и физически лица върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Прекратяване на упълномощаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Преобразуване на лично имущество на съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Прехвърляне на собствена част от имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Прехвърляне на собственост върху чужд и съсобствен поземлен имот. Последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 При всеки развод съдът обсъжда съдбата на семейното жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 При делбата на наследство не може да участва лице, което е недостойно да наследява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 При делене на съпружеска имуществена общност трудно се получава по-голям дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 При запазената част от наследството първо се намаляват завещанията, а после и даренията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 При развод единият съпруг има право на части от личното имущество на другия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 При спорове и претенции наследството може да се запечата временно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Привременни мерки се вземат преди и по време на развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Паунова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Привременни мерки спестяват проблеми по време на развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Придобиване на вещни права върху недвижими имоти по давност през време на брака при действието на законов режим на общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Придобиване на вещни права от съпружеската общност от съпруга – едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Придобиване на имот на името на двамата съпрузи с лични средства само на единия от тях - Коментар на точка 4 от Тълкувателно решение № 5/2013 от 29.12.2014 г. по т.д. № 5/2013 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Придобиване по давност на държавен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Придобиване по давност на недвижими имоти от сънаследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Придобиване по давност на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Придобит при съжителство на семейни начала имот също подлежи на делба консултация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Придобитите през време на брака вещи принадлежат на двамата съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Приемане на наследство в резултат от укриване на наследствено имущество (чл. 49, ал. 1, изр. 1, предл. 2 и изр. 2 ЗН)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Приемане на наследство по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Приемане на наследство по опис и възстановяване на запазена част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приемане на наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Приемането на наследството по опис като способ за защита на интересите на наследниците срещу действия на наследодателя им, предприети чрез пълномощник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Признаване на развод, постановен в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Приложение на иска по чл. 135 ЗЗД при разпоредителните сделки с имот - съпружеска общност, за личен дълг на единия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Приложение на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване в българските социални и културни условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Караджова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Приложение на чл. 10 от Закона за наследството при наследяване на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Приложение на чл. 76 от Закона за наследството при съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Приложението на презумпцията по чл. 69 от Закона за собствеността към отношения между сънаследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Приложимо ли е правилото на чл. 59 от Закона за задълженията и договорите при погасяване на дълг от един от съпрузите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Приложимо право към задълженията за издръжка в държавите членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Приложимо право към имуществените отношения между съпрузи съгласно Регламент (ЕС) № 2016/1103
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Калинков
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Приносът за увеличение на наследството и неговото възнаграждаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Приносът като условие за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Приносът на съпруга при придобиването на вещи и права върху вещи през време на брака се предполага до доказване на противното
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Приобретателите по договор за издръжка и гледане не могат да искат помежду си обезщетение за неизпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Проблеми на действителността на сделките с имоти – съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Проблеми на субективното съединяване на искове относно вещи в режим на съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Продажба на дял от имот след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Продажба на идеални части от парцели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Продажба на имот в нарушение на чл. 33 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Продажба на имот при отсъствие на съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Продажба на наследство - характеристика и неизяснени аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Продажба на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Произходът на децата от фактическото съпружеско съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Промени в имуществените отношения между съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Промени в имуществените отношения между съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Процедурни въпроси, относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Процесуални особености в производството по възстановяване на накърнена запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Публична продан на имот в режим на съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Публична продан на недвижим имот след съдебна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Пълно или непълно е осиновяването, възникнало при действието на Закона за извънбрачните деца и осиновяването?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Първичен способ ли е придобиването на движима вещ по чл. 24, ал. 5, изр. 1 от Семейния кодекс?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Първо изменение на Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Развитие на производството по съдебна делба при бездействие на страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Развод по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Развод, родителски права и защита от домашно насилие в период на пандемия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>

Общо: 595 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА