Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>
 Отмяна на дарение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Отмяна на дарението поради недаване на издръжка по чл. 227, б. "в" ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Отмяна на завет с „отчуждението“ на завещаната вещ (чл. 41, ал. 1 ЗН)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Отмяна на завет с преработването или с промяната на завещаната вещ (чл. 41, ал. 2 ЗН)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Относителна недействителност на основание чл. 76 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Относно наследствената общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Относно оспорването на припознаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Относно понятието за съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Дачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Относно правното действие на снабдяването с удостоверение за наследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Радкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Относно предпоставките за възникване на правото на изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Относно реда за упражняване на особените права на наследниците по чл. 12 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Относно страните в съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Относно формата за действителност на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Относно формата за действителност на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Отношения между съсобственици на застроен поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Отношения между съсобствениците по повод ползване на общата вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Отпадане и запазване на завещателните разпореждания между съпрузите след развода (чл. 54 от Семейния кодекс)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Парите от продажба на наследствени имоти не се облагат с данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Паричният влог и съпружеската имуществена общност ­ съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Петдесет години от първия Семеен кодекс на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 По въпроса за трансформацията на лично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 По кой закон наследяваме
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 По-голям дял от съпружеската имуществена общност може да се претендира при развод след доказване на по-големия принос при придобиването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Поделено ли е наследството, оставено от баща ми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Подлежи ли на делба имуществото на едноличен търговец при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Подялба на наследствените земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Ползване на жилище от разведен родител с предоставени родителски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Ползване на жилището след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Ползване на неподелен съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Ползване на общото жилище след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Ползване на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Ползване на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Ползването на семейното жилище при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Получен по наследство автомобил е лично имущество на съпруга – наследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Последващ съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Последици за съпрузите във връзка с имуществения режим при нищожност на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Последици от принудителното изпълнение върху общото имущество за личен дълг на единия от съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Последици при пълно и непълно осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Права на съсобственика при лишаване от ползването на общия имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Правата на жертвата на престъпление според правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Правен статус на заветника като особен кредитор на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Прави ли се оценка на наследственото имущество при приемане по опис?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Право на задържане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Право на запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Право на наследство за децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Право на новооткрито наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Възникване на съсобствеността и вътрешни правоотношения между съсобствениците - Възникване и правна характеристика на съсобствеността - общи бележки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Възникване на съсобствеността и вътрешни правоотношения между съсобствениците - Вътрешни правоотношения между съсобствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Изкупуване на дял от съсобствен имот - предпоставки за упражняване на правото на иск и решение по него - Предпоставки за възникване на право на изкупуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Изкупуване на дял от съсобствен имот - предпоставки за упражняване на правото на иск и решение по него - Същност и приложно поле на правото на изкупуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Изкупуване на дял от съсобствен имот - предпоставки за упражняване на правото на иск и решение по него - Упражняване на правото на изкупуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Прекратяване на съсобствеността чрез делба - Доброволна делба. Доброволна делба на поземлени имоти в границите на урбанизираните територии. Делба на сгради и на самостоятелни обекти в сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Прекратяване на съсобствеността чрез делба - Правила за делба на наследство о според Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Прекратяване на съсобствеността чрез делба - Прекратяване на съсобствеността по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Съпружеска имуществена общност. Особен вещноправен режим - Възприемане на СИО от българското семейно право. Същност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Съпружеска имуществена общност. Особен вещноправен режим - Определяне на по-голям дял от СИО поради принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Съпружеска имуществена общност. Особен вещноправен режим - Прекратяване на СИО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Съпружеска имуществена общност. Особен вещноправен режим - Управление и разпореждане със СИО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на собственост и други вещни права – Съсобственост - Съпружеска имуществена общност. Особен вещноправен режим - Фактически състав на СИО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Право на част от стойността на личното имущество на съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Правото за разпореждане с наследствена собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Правото на децата на запазена част от наследството е безусловно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Правото на заместване при наследяване ­ чл. 10, ал. 2 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Правото на запазена част от имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Правото на ползване е реално и оценимо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Правото на собственост върху обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 342-343 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 344 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 344 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 346 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Практика на ВКС по негаторния иск по член 109 от Закона за собствеността през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Практически въпроси на собствеността - Наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Съпружеска имуществена общност и лично имущество на съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси относно семейното жилище през време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Практически проблеми при изпълнение на задължение за предаване на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Практически проблеми при прилагането на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството по отношение на „недееспособните“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Практически проблеми при упражняване на неделими права, придобити чрез наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Преглед на съдебната практика относно приемането и отказа от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Предимства на уредбата на Регламент 650/2012 във връзка с отказа от наследяване и европейското удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Йордански
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Предмет на частно завещание може да бъде и покъщнината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Желев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Предоставяне на жилището след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Предоставяне на семейното жилище за ползване на единия от съпрузите след прекратяване на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Предоставяне на семейното жилище за ползване на единия от съпрузите след прекратяване на брака - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Предпоставки и критерии за предоставяне на семейното жилище за ползване след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Представителство при приемане на наследство. Изпълнител на завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Представителство при продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Представлява ли разпределението на ползването на общата сънаследствена вещ действие по мълчаливо приемане на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Преживелият съпруг винаги е наследник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Преживелият съпруг наследява починалия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Преживял съпруг и деца не плащат данък наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Преживял съпруг не наследява, ако е имало постановен развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Презумпцията на чл. 92 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физически или юридически лица чрез доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между държавата и физическите или юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Прекратяване на съсобственост между община и физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Прекратяване на съсобствеността между общината и физически лица върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>

Общо: 687 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА