Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>
 Изкупуване на съсобствен имот, изнесен на публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Изплащане от държавата на присъдена издръжка на ненавършили пълнолетие деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Използване на общ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Изпълнение на задълженията, установени с решението за прекратяване на брака и постигнатото между съпрузите споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Изричен отказ или приемане по опис е спасението от наследствени дългове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Изричен отказ от запазена част е невъзможен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Има задължения, които не се прехвърлят върху наследниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Има ли мълчаливо приемане на наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Има ли право наследник да поиска разваляне на договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Има ли предимство при наследяване за преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Имуществената общност между съпрузи може да се прекрати и по време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Имуществени отношения  между съпрузите по българското международно частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева-Минчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Имуществени отношения между съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Имуществени отношения след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Имуществените отношения между съпрузите по българското международно частно право – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева-Минчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Имуществените отношения между съпрузите след прекратяване на брака при избран режим на разделност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кавалова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Имуществото на детето и действията на родителите (действаща и бъдеща уредба)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Ипотека върху идеална част от имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Иск за подобрения в съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Иск за подобрения в съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Иск за признаване на недостойнство за наследяване и иск за установяване на престъпно обстоятелство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Исковете по чл. 28 и чл. 21 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Исковете по чл. 30, ал. 1, чл. 37 от Закона за наследството и чл. 108 от Закона за собствеността - правни взаимодействия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Искът по чл. 135 ЗЗД относно разпоредителна сделка с имот СИО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Искът по чл. 21, ал. 4 СК за липсата на съвместен принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 История на разпоредбата на чл. 24 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Как да обявя завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Как да се разпореждаме със семейното жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Как наследява припознатото дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Как се женят чужденци у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Как се запечатва наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Как се наследява дружествен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Русева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Как се наследява по заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Как се определя произход от бащата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Как се отказва наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Как се получава право на строеж от съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Как се признава развод от чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Как се продава имот на изчезнал съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Как се продава наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Как се разваля брачен договор - Новости в Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитрина Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Как се разделя общо жилище при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Как се разпределя наследството между съпруг и деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Как се съставя акт за смърт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Как се уговаря издръжка при развод по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Как, защо и кога се запечатва наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Какво означава алеаторен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марите Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Какво се случва със семейното жилище след развод?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Кога държавата плаща издръжката на децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Кога заветът е недействителен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яница Радева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Когато един имот е придобит по време на бракоразводното дело, но още не е влязло в сила решението на съда за развод, той се смята съпружеска общност на общо основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Когато съделител не заплати в срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Кодексът на международното частно право и наследяването по завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Кодексът на международното частно право и наследяването по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Кои наследници могат да продължат бракоразводния процес по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Конвертира ли се нищожният поради неспазена форма или невъзможен предмет договор за доброволна делба в договор за разпределение на ползването?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Конклудентни действия за приемане на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Кредитори могат да искат отмяна на отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Купеното с пари от наследство е собственост само на единия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Лично имущество при съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Лишаване от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Международна компетентност по спорове относно имуществени отношения между съпрузи съгласно Регламент (EC) № 2016/1103
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Калинков
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Международно осиновяване на дете - български гражданин от български гражданин с обичайно местопребиваване в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Мерките за подкрепа по българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Могат ли децата да се отказват от наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Може да се иска възстановяване на запазена част само когато тя е накърнена поради завещания и дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Може ли внук да наследи дядо си при жив родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Може ли да се претендира частична трансформация при одобрено от бракоразводния съд споразумение за съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Може ли съдът да уважи иск от съсобственик по чл. 108 от Закона за собствеността за предаване на владение върху идеална част от имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Можеш ли да си върнеш наследството, ако преди си се отказал от него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Мъж и жена не се наследяват, ако са само във фактическо съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Мъртвороденото дете и наследяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наем на семейното жилище след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Намаляване на завещания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Наследен имот се декларира пред общината в 6-месечен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Наследеният апартамент е лично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наследник може да поиска винаги делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Наследникът с право на запазена част има право на иск за нейното възстановяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Наследникът трябва да докаже, че саморъчното завещание е действително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наследници на жертва на престъпление имат право до 10 000 лв. държавна помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Наследниците и техните дялове се определят изрично от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Наследниците нямат право на развод, но могат да продължат започнато вече дело
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Дoбрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наследствени права на осиновено дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Наследствените права на преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Наследствените права не се доказват лесно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Наследството може да бъде продадено накуп с активите и пасивите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наследството по завещание се подчинява на строги правила и редица ограничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Наследството се дели при спазване на специални изисквания
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Наследяване и делба на налични поименни акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наследяване на възстановена собственост лично притежание на съпруга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наследяване на възстановени земеделски земи от осиновен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Наследяване на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Наследяване на съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Наследяване на съпруг с братя и сестри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Наследяване от низходящи на еднокръвни и едноутробни братя и сестри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 595 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА