Наследяване, съсобственост, делба. Семейни имуществени отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>
 Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа. Опит за класификация на мерките за подкрепа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Законът дава право за оспорване на всяко завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Законът допуска лишаване от наследство, но не пряко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Заместване на страна по договор за разпределение на ползването между съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Замяна на идеална част от недвижим имот без съгласие на останалите съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Запазване на фамилното име след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Запазена и разполагаема част. Отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Запазена част при наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Запазената част от наследство е защита при дарение и завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Запазената част от наследството се изчислява по законови формули
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Зачитане на силата на пресъдено нещо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Защита на кредиторите и заветниците по реда на чл. 66 и чл. 67 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Защита на собствеността по реда на член 109 от Закона за собствеността в отношенията между съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 И виновният за развода родител може да получи децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Извършване на действия на управление и разпореждане с имуществото на детето съгласно новия Семен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Адриана Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Изграждане на постройка в личен имот на съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Издръжка на дете в брачен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Издръжка се дължи на прехвърлителя на имот срещу задължение за издръжка независимо от доходите му. Той има право да получава наемите от имота, щом си е запазил правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Издръжката и имуществото на непълнолетното дете в уредбата на Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Изкупуване на съсобствен имот, изнесен на публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Изкупуване по чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Изплащане от държавата на присъдена издръжка на ненавършили пълнолетие деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Използване на общ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Изпълнение за събиране на наследствен дълг в хипотезите на чл. 11 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Изпълнение на задълженията, установени с решението за прекратяване на брака и постигнатото между съпрузите споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Изричен отказ или приемане по опис е спасението от наследствени дългове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Изричен отказ от запазена част е невъзможен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Има задължения, които не се прехвърлят върху наследниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Има ли мълчаливо приемане на наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Има ли право наследник да поиска разваляне на договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Има ли предимство при наследяване за преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Имуществената общност между съпрузи може да се прекрати и по време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Имуществени отношения  между съпрузите по българското международно частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева-Минчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Имуществени отношения между съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Имуществени отношения след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Имуществените отношения между съпрузите по българското международно частно право – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева-Минчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Имуществените отношения между съпрузите след прекратяване на брака при избран режим на разделност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кавалова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Имуществото на детето и действията на родителите (действаща и бъдеща уредба)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Ипотека върху идеална част от имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Иск за подобрения в съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Иск за подобрения в съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Иск за признаване на недостойнство за наследяване и иск за установяване на престъпно обстоятелство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Иск по чл. 108 от Закона за собствеността за идеална част от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Искове по Семейния кодекс, свързани с лично или общо имущество на съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Исковете по чл. 28 и чл. 21 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Исковете по чл. 30, ал. 1, чл. 37 от Закона за наследството и чл. 108 от Закона за собствеността - правни взаимодействия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Искът по чл. 135 ЗЗД относно разпоредителна сделка с имот СИО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Искът по чл. 21, ал. 4 СК за липсата на съвместен принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 История на разпоредбата на чл. 24 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Как да обявя завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Как да се разпореждаме със семейното жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Как наследява припознатото дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Как се женят чужденци у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Как се запечатва наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Как се наследява дружествен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Русева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Как се наследява по заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Как се определя произход от бащата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Как се отказва наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Как се получава право на строеж от съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Как се признава развод от чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Как се продава имот на изчезнал съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Как се продава наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Как се разваля брачен договор - Новости в Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитрина Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Как се разделя общо жилище при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитринка Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Как се разпределя наследството между съпруг и деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Как се съставя акт за смърт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Как се уговаря издръжка при развод по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Как, защо и кога се запечатва наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Какво означава алеаторен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марите Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Какво се случва със семейното жилище след развод?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Кога държавата плаща издръжката на децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Пангелова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Кога е възможно и удобно съдебната делба на земеделски земи да бъде извършена по реда на чл. 353 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Кога заветът е недействителен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Когато един имот е придобит по време на бракоразводното дело, но още не е влязло в сила решението на съда за развод, той се смята съпружеска общност на общо основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Когато съделител не заплати в срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Кодексът на международното частно право и наследяването по завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Кодексът на международното частно право и наследяването по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Кои наследници могат да продължат бракоразводния процес по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Кой, кога и срещу кого може да упражни претенция по чл. 30 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Конвертира ли се нищожният поради неспазена форма или невъзможен предмет договор за доброволна делба в договор за разпределение на ползването?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Конклудентни действия за приемане на наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Кредитори могат да искат отмяна на отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Купеното с пари от наследство е собственост само на единия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Лично имущество при съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Лишаване от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Международна компетентност по спорове относно имуществени отношения между съпрузи съгласно Регламент (EC) № 2016/1103
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Калинков
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Международно осиновяване на дете - български гражданин от български гражданин с обичайно местопребиваване в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цанка Цанкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Мерките за подкрепа по българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Могат ли децата да се отказват от наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Могат ли съпрузите с брачен договор да уговарят възникването на съпружеска имуществена общност без принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Може да се иска възстановяване на запазена част само когато тя е накърнена поради завещания и дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Може ли внук да наследи дядо си при жив родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Може ли да се претендира частична трансформация при одобрено от бракоразводния съд споразумение за съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Може ли съдът да уважи иск от съсобственик по чл. 108 от Закона за собствеността за предаване на владение върху идеална част от имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 687 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА