Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 555 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>
 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-03

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Унгария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия (по-нататък наричани "страните")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Споразумение за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Споразумение за сътрудничество в енергийния сектор между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на Република България и Министерството на промишлеността и ресурсите на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България (АЯР) и Националната комисия за контрол на ядрените дейности (НККЯД) на Румъния за обмен на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор на Руската федерация за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при използва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

 Споразумение между Народна република България и Международната агенция по атомна енергия за прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за създаване на Българо-арменска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за прекратяване действието на Спогодбата между правителствата на Народна република България и Социалистическа република Румъния за изграждането на електропровод 400 kV вър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за прекратяване действието на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния за сътрудничество при изг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Споразумение между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Споразумение между японски експертен проучвателен екип и институцията, упълномощена от правителството на Република България, за японски проект - тип техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели съгласно Закона за използване на атомната енергия за мирни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране за издаване на разрешения и лицензии по Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на енергетиката по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Тристранна конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Указ № 286 от 13.12.2019 г. за освобождаване на Сотир Стефанов Цацаров от длъжността главен прокурор на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Указания за образуване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжения за съхранение при прилагане на метод на регулиране "норма на възвръщаемост на капитала"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Устав на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Устав на Международната агенция за възобновяема енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-18

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Фиксирани цени на електрическата енергия, консумирана през декември 1998 г. и отчетена през януари 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 555 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>

Общо: 555 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА