Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 596 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>
 Решение на НС от 3.10.2012 г. за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Решение на НС от 30.05.2008 г. за попълване състава на Комисията по енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 30.05.2019 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Решение на НС от 30.06.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на ел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Решение на НС от 31.01.2020 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енерг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Решение на НС от 31.05.2019 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 4.09.2013 г. във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Решение на НС от 4.10.2023 г. във връзка със Споразумение между министър-председателя, членове на Министерския съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор "Енергетика", сключено на 3 октомври 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.10.2007 г. за даване на съгласие за сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Националната електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в еле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение на НС от 6.06.2023 г. за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Решение на НС от 6.07.2023 г. за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване, предназначено за Проекта АЕЦ "Белене"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 7.06.2018 г. за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 8.05.2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Решение на НС от 8.06.2016 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Решение на НС от 8.06.2022 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 8.06.2022 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО "Газпром експорт", и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от "Булгаргаз" - Е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 8.11.2022 г. за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-09

 Решение на НС от 8.11.2022 г. за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Решение на НС от 9.02.2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Решение на НС от 9.02.2022 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Решение на НС от 9.06.2016 г. по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 9.06.2022 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация "Южен поток" и "Турски (Балкански) поток" и причините за забавянето на проекта IGB (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.11.2022 г. за възлагане на Министерския съвет да осигури условия за лицензиране на неруско ядрено гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Решение на НС от 9.12.2020 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Спогодба между правителството на Република България, правителството на Руската федерация и Кабинета на министрите на Украйна в областта на превозите на ядрени материали между Руската федерация и Република България и през територията на Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Споразумение за безвъзмездно финансиране от Доверителния фонд (Проект за енергийна ефективност) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на Изпълнителна агенция на Глобалния екологичен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Споразумение за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между "ТЕЦ "Марица-изток 2" - ЕАД, и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект "Ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-10

 Споразумение за дарение между Република България, представлявана от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, и Република Австрия, представлявана от Федералното министерство на финансите, по отношение на Български фонд за енергийна ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-02

 Споразумение за изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията за атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-03

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Унгария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия (по-нататък наричани "страните")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Споразумение за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Споразумение за сътрудничество в енергийния сектор между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на Република България и Министерството на промишлеността и ресурсите на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България (АЯР) и Националната комисия за контрол на ядрените дейности (НККЯД) на Румъния за обмен на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Гръцката комисия по атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и сътрудничество в областта на регулирането на ядрената безопасност и радиационнат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор на Руската федерация за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при използва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

 Споразумение между Народна република България и Международната агенция по атомна енергия за прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за създаване на Българо-арменска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за прекратяване действието на Спогодбата между правителствата на Народна република България и Социалистическа република Румъния за изграждането на електропровод 400 kV вър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за прекратяване действието на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния за сътрудничество при изг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Споразумение между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Споразумение между японски експертен проучвателен екип и институцията, упълномощена от правителството на Република България, за японски проект - тип техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели съгласно Закона за използване на атомната енергия за мирни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране за издаване на разрешения и лицензии по Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на енергетиката по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Тристранна конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Указ № 15 от 24.01.2023 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Указ № 192 от 18.10.2023 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за eнергетиката, приет от 49-ото Народно събрание на 5 октомври 2023 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Указ № 286 от 13.12.2019 г. за освобождаване на Сотир Стефанов Цацаров от длъжността главен прокурор на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Указания за образуване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжения за съхранение при прилагане на метод на регулиране "норма на възвръщаемост на капитала"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Устав на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Устав на Международната агенция за възобновяема енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-18

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Фиксирани цени на електрическата енергия, консумирана през декември 1998 г. и отчетена през януари 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 596 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>

Общо: 596 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА