Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 527 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>
 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране за издаване на разрешения и лицензии по Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на енергетиката по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Тристранна конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Указ № 286 от 13.12.2019 г. за освобождаване на Сотир Стефанов Цацаров от длъжността главен прокурор на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Указания за образуване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжения за съхранение при прилагане на метод на регулиране "норма на възвръщаемост на капитала"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Устав на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Устав на Международната агенция за възобновяема енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Фиксирани цени на електрическата енергия, консумирана през декември 1998 г. и отчетена през януари 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 527 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>

Общо: 527 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА