Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10.10.2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Гаранционно споразумение по заемно споразумение за 212 500 000 евро от 29.05.2000 г. между АЕЦ "Козлодуй" - ЕАД, Националната електрическа компания - ЕАД, и Европейската общност по атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на 40-то НС на Република България относно мерките за ограничаване на последствията от спиране на доставките на природен газ за България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Договор за създаване на Енергийна общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Допълнителен протокол към споразумението между народна република българия и международната агенция по атомна енергия за прилагане на гаранциите във връзка с договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Единна конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Закон за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Закон за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Закон за енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за ратифициране на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и на Съвместния протокол за прилагане на Виенската конвенция и на Парижката конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на гаранционни споразумения по заеми, отпуснати на "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, за финансиране на Програмата за модернизация на 5-и и 6-и блок на "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционно съглашение (проект "Енергия) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - Перник") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - София") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за рехабилитация на топлофикацията на град София) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България ("Гарант") и ИНГ Банк Н.В. ("ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и "Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10.10.2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енерги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за ратифициране на Договора за създаване на Енергийна общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея приридозащитни аспекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, по проекта "Марица-изток 2 - осми блок"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, по проекта "Марица-изток 2 - осми блок"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за пос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията в Устава на Международната агенция по атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) и на приложения към нея Финансов протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за ядрена безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и България за изменение на Меморандума за разбирателство относно участието на България в многогодишната програма на Общността за действия в енергийния сектор "Интелигентна е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма за Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола, изменящ Приложението по сигурността към Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото спораз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструктурата между правителството на Република България и правителството на Република Турция и на Протокола за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструктур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумение за изменение и допълнение на споразумението за заем (проект за преструктуриране и модернизация на в и к дружества) между република българия и международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Закон за ратифициране на споразумението за безвъзмездно финансиране от Доверителния фонд (Проект за енергийна ефективност) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на изпълнителна агенция на Глобалния еко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за дарение между Република България, представлявана от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, и Република Австрия, представлявана от Федералното министерство на финансите, по отношение на Български фо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти от 30.01.2019 г. между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн България" - ЕООД, във връзка с тръбопроводната система Набуко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за оперативно уведомяване при ядрена авария и за обмен на информация за ядрени съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската Федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и Ядрената програма за граждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ за подготовка на проект "Български фонд за енергийна ефективност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-13

 Закон за ратифициране на Тристранната конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Закон за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор с Европейската инвестиционна банка и на Споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие за отпускане на заеми за доизграждане на осми блок на ТЕЦ "Марица-изток - 2"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Заповед № ЗМФ.92 от 28.01.2004 г. за установяване и събиране на публичните вземания от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната, дължими от "Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № РД-01-169 от 3.07.2024 г. за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-12

 Заповед № РД-02-14-204 от 2.10.1990 г. и № 358 от 26.09.1990 г. относно утвърждаване норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-05-915 на НСИ от 1.12.2015 г. за утвърждаване на Номенклатурата на енергийните продукти, за краткост наричана "ПРОДЕНЕРДЖИ - 2015", а за международно използване "PRODENERGY - 2015"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № 138 на МТСП от 23.10.2000 г. за определяне средномесечната левова равностойност на 430 кВтч електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 142 от 3.11.1998 г. за определяне средномесечната левова равностойност на киловатчас електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 262 на МТСП от 15.11.2001 г. за определяне левовата равностойност на 450 кВтч електрическа енергия, от които 300 кВтч дневна и 150 кВтч нощна, за отоплителния сезон ноември 2001 - 31 март 2002 г. в размер 37,35 лв.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 270 от 3.09.2002 г. за определяне левовата равностойност на 450 кВтч електрическа енергия, от които 300 кВтч дневна и 150 кВтч нощна енергия, за отоплителен сезон ноември 2002 г. - 31 март 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 271 от 3.09.2002 г. за определяне левовата равностойност на 1,2 тона брикети за отоплителен сезон ноември 2002 г. - 31 март 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изменение към Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Изменения към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Изменения към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Изменения към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Изменения към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Инструкция № РД-04-5 от 30.11.2021 г. за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход между органите на Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Инструкция № 1 от 12.12.1994 г. за реда и начина за третиране на радиоактивно замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на уранодобивните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 6.04.1998 г. за реда за оформяне на документацията за определяне на дължимите такси за издаване на разрешения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 26.10.2012 г. за водене на технологичните дневници при производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Инструкция № 8121з-799 от 23.06.2022 г. за реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Конвенция за оперативно уведомяване при ядрена авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за учредяване на Европейска организация за ядрени изследвания (допълнена и изменена)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за физическа защита на ядрения материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за ядрена безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно гражданската отговорност при превоз на ядрени материали по море (Конвенция NUCLEAR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Международeн кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на икономиката и търговията на Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на туризма и историческото наследство на Палестинската власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Меморандум за разбирателство за изпълнението на "Програма за енергийна ефективност и зелена икономика" в Република България между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на провинция Гуандун на Китайската народна републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Комисията по търговия на Шанхай, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество и обмен на информация по въпросите на ядреното регулиране между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Унгарския държавен орган за атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 598 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА