Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>
 Решение № 2022 от 23.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 7362 от 18.06.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Решение № 7843 от 30.06.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Решение № 8294 от 26.06.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение № 10003 от 21.07.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Решение № 10993 от 19.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Решение № 11603 от 31.07.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение № 11674 от 5.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 13033 от 1.12.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Решение на НЕК - ЕАД от 28.09.1998 г. за определяне на единни за страната часове на върховата, дневната и нощната тарифна зона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за провеждане на преговори и за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Заемното споразумение между "Топлофикация - София" - ЕАД, и Европейскат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение между "Национална електрическа компания" - ЕАД, и Европейската банка за възста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи гаранционни споразумения от името на Република България със Ситибанк и Ексимбанк - САЩ, с Експорт-импорт банк на Руската федерация и с Европейската общност по атомна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за одобряване на Енергийната стратегия на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 1.06.2011 г. за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Решение на НС от 1.06.2011 г. за промени в ръководството и състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.07.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-14

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване и промени в състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 11.05.2022 г. за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО "Газпром Експорт", и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от "Булгаргаз" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване и промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.10.2018 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Решение на НС от 12.01.2023 г. за възлагане на Министерския съвет за провеждане на преговори с правителството на САЩ относно сключването на Междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с технология АР1000
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Решение на НС от 12.01.2023 г. за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Решение на НС от 13.07.2022 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация - "Южен поток" и "Балкански поток", и причините за забавяне на проекта IGB (Междуси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Решение на НС от 13.12.2018 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Решение на НС от 14.03.2018 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Решение на НС от 15.12.2022 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022 - 2023 г. и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Решение на НС от 17.05.2018 г. по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Решение на НС от 17.12.1992 г. за даване на съгласие за сключване от Министерския съвет на договор за държавен заем за енергийния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 18.03.2015 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Решение на НС от 18.04.2018 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по енергетика и климат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2016 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на ог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Решение на НС от 18.10.2018 г.за попълване състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 19.02.2015 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Решение на НС от 19.04.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение на НС от 19.06.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Решение на НС от 2.03.2018 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "Топлофикация София" - ЕАД, за периода от 01.01.2007 г. до 30 април 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 01.01.2007 г. до 30.04
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 0
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.09.2019 г. за попълване състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Решение на НС от 20.10.2016 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Решение на НС от 21.01.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енерг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Решение на НС от 21.03.2018 г. за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 23.01.2009 г. във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването на доставките на природен газ от Русия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Решение на НС от 23.01.2013 г. за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за периода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Решение на НС от 24.11.2017 г. за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 25.06.2015 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.07.2018 г. за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Решение на НС от 27.02.2013 г. относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.05.2020 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Решение на НС от 28.06.2013 г. за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30.06.2013 г., за цените на дружествата в сектор "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" до 31.07.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-29

 Решение на НС от 28.06.2018 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Решение на НС от 28.07.2022 г. за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Решение на НС от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка "Белене"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-06

 Решение на НС от 29.04.2015 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Решение на НС от 29.07.2003 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Решение на НС от 29.11.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение на НС от 3.10.2012 г. за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Решение на НС от 3.10.2012 г. за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Решение на НС от 3.10.2012 г. за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Решение на НС от 30.05.2008 г. за попълване състава на Комисията по енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 30.05.2019 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Решение на НС от 30.06.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на ел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Решение на НС от 31.01.2020 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енерг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Решение на НС от 31.05.2019 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 31.07.2020 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Решение на НС от 4.09.2013 г. във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Решение на НС от 5.10.2007 г. за даване на съгласие за сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Националната електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в еле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение на НС от 7.06.2018 г. за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-15

 Решение на НС от 8.05.2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Решение на НС от 8.06.2016 г. по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Решение на НС от 8.06.2022 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 8.06.2022 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО "Газпром експорт", и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от "Булгаргаз" - Е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 8.11.2022 г. за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-09

 Решение на НС от 8.11.2022 г. за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Решение на НС от 9.02.2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Решение на НС от 9.02.2022 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Решение на НС от 9.06.2016 г. по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Решение на НС от 9.06.2022 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация "Южен поток" и "Турски (Балкански) поток" и причините за забавянето на проекта IGB (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.11.2022 г. за възлагане на Министерския съвет да осигури условия за лицензиране на неруско ядрено гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Решение на НС от 9.12.2020 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>

Общо: 562 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА