Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 4201 до 4280 (стр. 43 от 43)
<<първа <предишна  38  39  40  41  42 43 следваща> последна>>
 Постановление № 389 на МС от 16.10.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Топло- и ядрена енергетика" и "Топлотехника" от професионално направление "Топлинна техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 389 на МС от 10.12.2014 г. за определяне на ликвидационна комисия за извършване на ликвидацията на закритото Министерство на инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 390 на МС от 16.10.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Металургия" от професионално направление "Металургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 390 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 391 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 391 на МС от 30.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Постановление № 395 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 396 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 397 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 398 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "На училище без отсъствия", одобрена с Решение № 221 на Министерския съвет о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 399 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 401 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 402 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 403 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 404 на МС от 12.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 405 на МС от 12.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 406 на МС от 3.11.1997 г. за откриване на Стопански колеж в структурата на Университета за национално и световно стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 406 на МС от 12.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 407 на МС от 12.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на национални програми за ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 409 на МС от 4.11.1997 г. за разрешаване целеви износ на пшенично брашно и трици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 409 на МС от 12.12.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 410 на МС от 12.12.2014 г. за одобряване на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 411 на МС от 12.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 412 на МС от 12.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. за погасяване на всички взаимни вземания между Федерална република Германия и Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 413 на МС от 4.11.1997 г. за приемане на Наредба за условията и реда за придобиване и изплащане на държавни дългосрочни облигации, емитирани в резултат на структурната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 413 на МС от 13.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Постановление № 414 на МС от 4.11.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Обществени комуникации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 414 на МС от 13.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Постановление № 415 на МС от 5.11.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 416 на МС от 17.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Постановление № 417 на МС от 17.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Постановление № 418 на МС от 17.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Постановление № 421 на МС от 12.11.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Защита на националната сигурност" и "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 421 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 422 на МС от 18.12.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 423 на МС от 18.12.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 424 на МС от 13.11.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Политология" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 424 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 425 на МС от 13.11.1997 г. за финансово подпомагане на българските спортисти през 1998 г. за подготовка и участие в олимпийските игри в Нагано '98 и подготовка за олимпийските игри в Сидней '2000
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 425 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 426 на МС от 18.12.2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 427 на МС от 17.11.1997 г. за приемане на Правилник за дейността на Националния съвет по застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 428 на МС от 17.11.1997 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Дирекцията за застрахователен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 428 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 430 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 431 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 432 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 433 на МС от 19.11.1997 г. за приемане на Методика за ревалоризация на активите и пасивите на предприятията към 31 декември 1997 г. включително (Загл. попр. - ДВ, бр. 115 от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 434 на МС от 19.11.1997 г. за приемане на Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 434 на МС от 18.12.2014 г. за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Постановление № 437 на МС от 22.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 438 на МС от 25.11.1997 г. за изплащане на еднократна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 438 на МС от 22.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 440 на МС от 22.12.2014 г. за преобразуване на национални музеи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 442 на МС от 1.12.1997 г. за приемане на Тарифа за обезщетения при причинени щети на природни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 442 на МС от 22.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 444 на МС от 2.12.1997 г. за преобразуване на публични здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 444 на МС от 22.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 445 на МС от 22.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Постановление № 449 на МС от 23.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Постановление № 450 на МС от 29.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по централния бюджет за 2014 г. във връзка с плащане на корекция по вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Постановление № 451 на МС от 30.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на закритото Министерство на инвестиционното проектиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Постановление № 452 на МС от 30.12.2014 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Постановление № 453 на МС от 30.12.2014 г. за приемане на Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Постановление № 455 на МС от 9.12.1997 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и увеличаване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 458 на МС от 11.12.1997 г. за приемане на наредба за начина на определяне на собствените средства, границата на платежоспособност и начина на изчисляването и от застрахователя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 462 на МС от 12.12.1997 г. за създаване на междуведомствена комисия по космически изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 467 на МС от 16.12.1997 г. за откриване на публично здравно заведение в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 469 на МС от 17.12.1997 г. за преобразуване и закриване на публични здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 470 на МС от 17.12.1997 г. за приемане на Наредба за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 476 на МС от 17.12.1997 г. за използване на изображението на герба на Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 70 от 1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 484 на МС от 20.12.1997 Г. за приемане на Наредба за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 501 на МС от 30.12.1997 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Дирекцията за застрахователен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 502 на МС от 30.12.1997 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 2495 от 18.09.1950 г. относно създаване на Държавен библиотекарски институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 6.03.2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-14

 Постановление № 182 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление на МС № 273 от 28.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление на МС и ЦК на БКП от 10.07.1954 г. за изграждане на Баташкия водносилов път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 4201 до 4280 (стр. 43 от 43)
<<първа <предишна  38  39  40  41  42 43 следваща> последна>>

Общо: 4280 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА