Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 3901 до 4000 (стр. 40 от 43)
<<първа <предишна  35  36  37  38  39 40 41  42  43  следваща> последна>>
 Постановление № 326 на МС от 19.12.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Постановление № 326 на МС от 30.12.2009 г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Постановление № 326 на МС от 28.12.2010 г. за приемане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 326 на МС от 19.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-21

 Постановление № 326 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 326 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 326 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 326 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 327 на МС от 14.08.1997 г. за приемане на Наредба за ползване на студентските общежития и столове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 327 на МС от 30.12.2003 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 327 на МС от 7.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 327 на МС от 7.12.2006 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ливан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 327 на МС от 21.12.2007 г. за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Постановление № 327 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 327 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 327 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 327 на МС от 12.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 328 на МС от 8.12.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Постановление № 328 на МС от 17.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Постановление № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 328 на МС от 30.11.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на "Национална електрическа компания" - ЕАД, съгласно решение по Арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MH
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 328 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 329 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 329 на МС от 19.12.2008 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Постановление № 329 на МС от 29.12.2010 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Тетевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 329 на МС от 30.11.2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 329 на МС от 1.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 329 от МС от 20.12.2018 г. за извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 329 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 330 на МС от 10.12.2004 г. за изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН 1552 (2004 г.) от 27.07.2004 г. и 1556 (2004 г.) от 30.07.2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 330 на МС от 17.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-24

 Постановление № 330 на МС от 1.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 330 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 331 на МС от 11.12.2006 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 331 на МС от 20.12.2008 г. за приемане на Наредба за секретните патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Постановление № 331 на МС от 17.10.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-24

 Постановление № 331 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 331 на МС от 1.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Осигуряване на съвременна образователна среда", "Достъпно и сигу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 331 на МС от 22.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Постановление № 331 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 331 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 332 на МС от 10.12.2004 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 332 на МС от 11.12.2006 г. за приемане на Наредба относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на европейските общности в областта на енергетиката, на институции на европейските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 332 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и меха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Постановление № 332 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 332 на МС от 7.12.2011 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 332 на МС от 17.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-24

 Постановление № 332 на МС от 2.12.2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Техническия университет - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 332 на МС от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 332 на МС от 13.12.2019 г. за приемане на график за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 333 на MС от 10.12.2004 г. за създаване на Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет и за приемане на правилник за неговата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 333 на МС от 28.12.2007 г. за одобряване на Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 333 на МС от 20.12.2012 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова я
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 333 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "С грижа за всеки ученик" и "Информационни и комуникационни технологии (ИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 333 на МС от 2.12.2016 г. за откриване на Институт за научни изследвания в структурата на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 333 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 333 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 334 на МС от 11.12.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. за финансиране на разходи за сметка на неусвоени към 31 декември 2003 г. приходи от дарения, международни програми и споразумения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Постановление № 334 на МС от 12.12.2006 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите и на пострадалите при трагичния инцидент вследствие на пътнотранспортното произшествие на територията на община Бяла, област Русе, на 7.12.2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Постановление № 334 на МС от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 334 на МС от 23.10.2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Постановление № 334 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 334 на МС от 2.12.2016 г. за откриване на Институт по информация и сигурност в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 334 на МС от 20.12.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 335 на МС от 11.12.2004 г. за предоставяне на временна финансова помощ на "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Постановление № 335 на МС от 8.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Постановление № 335 на МС от 20.12.2012 г. за определяне на Тарифа, по която се заплащат предаванията по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на информационно-разяснителната кампания за на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 335 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 335 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 335 на МС от 20.12.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 335 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 336 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Постановление № 336 на МС от 23.12.2008 г. за приемане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 336 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-11

 Постановление № 336 на МС от 24.10.2014 г. за приемане на Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Постановление № 336 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 336 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 337 на MС от 14.12.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Постановление № 337 на МС от 15.12.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 337 на МС от 8.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Постановление № 337 на МС от 20.12.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 337 на МС от 1.12.2015 г. за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 337 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 338 на МС от 15.12.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за изпълнение на договора, сключен между Република България, от една страна, и "Бизнес Парк София" - ЕООД, и "Линднер" - АД, Декен, Боден, Тренвандзисте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 338 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 338 на МС от 18.12.2019 г. за приемане на Наредба за концесиите за добив на минерална вода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 339 на МС от 14.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Постановление № 339 на МС от 30.12.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Постановление № 339 на МС от 9.12.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Постановление № 339 на МС от 20.12.2012 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 339 на МС от 27.10.2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 339 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 339 на МС от 2.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 339 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 340 на МС от 1.09.1997 г. за приемане на Наредба за сведенията, които съдържа Декларацията по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, и за реда и органите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 340 на МС от 15.12.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

Показани от 3901 до 4000 (стр. 40 от 43)
<<първа <предишна  35  36  37  38  39 40 41  42  43  следваща> последна>>

Общо: 4299 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА