Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 4401 до 4500 (стр. 45 от 48)
<<първа <предишна  40  41  42  43  44 45 46  47  48  следваща> последна>>
 Постановление № 363 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 363 на МС от 16.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. и за одобряване на допълнителни трансфери за 2016
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 363 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 364 на МС от 29.12.2004 г. за приемане на Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 364 на МС от 27.12.2006 г. за приемане на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 364 на МС от 6.11.2014 г. за приемане на Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, на което със закон е възложено задължени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 364 на МС от 17.12.2015 Г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 364 на МС от 19.12.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Карнобат за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 364 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 365 на MС от 30.12.2004 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за увеличаване капитала на "Публични инвестиционни проекти" - ЕАД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Постановление № 365 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Постановление № 365 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 365 на МС от 21.12.2016 г. за приемане на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 365 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 365 на МС от 17.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 365 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 366 на МС от 6.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 366 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 366 на МС от 21.12.2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 366 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 366 на МС от 17.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 366 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 367 на МС от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Постановление № 367 на МС от 6.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 367 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", одобрена с Реше
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Постановление № 367 на МС от 22.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 367 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 367 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 367 на МС от 29.10.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 368 на МС от 18.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Постановление № 368 на МС от 22.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 368 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 368 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 368 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 369 на МС от 14.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Постановление № 369 на МС от 22.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 369 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 369 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 370 на МС от 19.11.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Постановление № 370 на МС от 23.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Постановление № 370 на МС от 22.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 370 на МС от 20.12.2019 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 370 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 370 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 371 на МС от 23.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 371 на МС от 22.12.2016 г. за приемане на Наредба за нормите за водопотребление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 371 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 371 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 372 на МС от 13.10.1997 г. за приемане на Правилник за работата на Държавната сортова комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 372 на МС от 20.11.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Постановление № 372 на МС от 23.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 372 на МС от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. за нуждите на Авиоотряд 28 за доставка на въздухоплавателно средство за изпълн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 372 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 372 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 373 на МС от 29.12.2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Постановление № 373 на МС от 24.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Постановление № 373 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Постановление № 373 на МС от 22.12.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 373 на МС от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 373 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 374 на МС от 15.10.1997 г. за преобразуване на Полувисшия институт - Ямбол, в Технически колеж в структурата на Тракийския университет - Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 374 на МС от 29.12.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 Постановление № 374 на МС от 25.11.2014 г. за приемане на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-02

 Постановление № 374 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Постановление № 374 на МС от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 374 на МС от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 374 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 375 на МС от 29.12.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Постановление № 375 на МС от 30.12.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 375 на МС от 28.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 375 на МС от 22.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 375 на МС от 27.12.2019 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Постановление № 375 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 375 на МС от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 376 на МС от 16.10.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Машиностроене и уредостроене", "Машиностроителна техника и технологии", "Транспортна техника и техноло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 376 на МС от 30.12.2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 376 на МС от 18.12.2020 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 376 на МС от 5.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Постановление № 377 на МС от 16.10.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Текстилна техника и технологии" от професионално направление "Текстилна техника и технологии"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 377 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 377 на МС от 28.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 377 на МС от 27.12.2019 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 377 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 377 на МС от 8.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Постановление № 378 на МС от 16.10.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Електротехника" и "Електроенергетика и електрообзавеждане" от професионално направление "Електротехник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 378 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 378 на МС от 28.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 378 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 378 на МС от 10.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Постановление № 379 на МС от 16.10.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Eлектроника", "Комуникационна техника и технологии", "Компютърни системи и технологии" и "Автоматика,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 379 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Постановление № 379 на МС от 28.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 379 на МС от 30.12.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Постановление № 379 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 379 на МС от 11.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Постановление № 380 на МС от 16.10.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Технология и управление на транспорта" от професионално направление "Общо инженерство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 380 на МС от 4.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Постановление № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Постановление № 380 от 30.12.2019 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

Показани от 4401 до 4500 (стр. 45 от 48)
<<първа <предишна  40  41  42  43  44 45 46  47  48  следваща> последна>>

Общо: 4713 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА