Образование

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 9 от 9.04.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Леяр"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Наредба № 9 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Кинолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 9 от 14.02.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Електротехник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-03

 Наредба № 10 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Пътен строител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 10 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Строителен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 10 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Помощник-възпитател" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Наредба № 10 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба № 10 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 10 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-26

 Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Наредба № 10 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-треньор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 10 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Карвинг-декоратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № 10 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен график"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 10 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-28

 Наредба № 10 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Куриер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 10 от 10.03.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Лютиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Наредба № 11 за реда и начина за установяване на трудов стаж, придобит от членове-кооператори в ТКЗС от 9 септември 1944 г. до 1 януари 1957 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Данъчен и митнически посредник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Наредба № 11 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Обущар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба № 11 от 1.03.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-геолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Наредба № 11 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Фотограф"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-01

 Наредба № 11 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 11 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 11 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис мениджър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Наредба № 11 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Наредба № 11 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 11 от 10.03.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор по автоматизация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-20

 Наредба № 12 от 6.06.1994 г. за следдипломно обучение на специалистите със средно и полувисше медицинско и немедицинско образование в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 5.04.2005 г. за условията и реда за приемане на иракски граждани за студенти и специализанти в държавните висши училища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Наредба № 12 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Дизайнер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Наредба № 12 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Растениевъд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба № 12 от 8.04.2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Наредба № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 12 от 1.03.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 12 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Тоноператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба № 12 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 12 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Сервитьор-барман"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Наредба № 12 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 12 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-животновъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Наредба № 12 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Касиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 12 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Проектант компютърни мрежи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба № 13 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Камериер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 13 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-издател"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Наредба № 13 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Лозаровинар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Наредба № 13 от 5.05.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Заварчик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 13 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Аниматор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-01

 Наредба № 13 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 13 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 13 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Наредба № 13 от 26.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Заварчик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 13 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в производството на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Наредба № 13 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Каменоделец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Наредба № 14 от 7.10.2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Наредба № 14 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Дърводелец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Наредба № 14 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 14 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-лесовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Наредба № 14 от 5.05.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по ортопедична техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Наредба № 14 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Каменоделец" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 14 от 22.05.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Съдебен служител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 14 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 14 от 4.06.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Наредба № 14 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор в дървообработването и производството на мебели"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Наредба № 15 от 2.07.2008 г. за придобиване на специалност "Обща медицина" от общопрактикуващите лекари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 15 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Готвач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Наредба № 15 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 15 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Рибовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Наредба № 15 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № 15 от 8.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-05

 Наредба № 15 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 15 от 8.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Електромонтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 15 от 28.06.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Наредба № 15 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Шлосер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № 16 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Лесовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Наредба № 16 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Мебелист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Наредба № 16 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Наредба № 16 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Текстилен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Наредба № 16 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 16 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 16 от 8.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 16 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба № 16 от 1.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Авиационен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 16 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 16 от 12.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация в жп инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 16 от 27.09.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в растениевъдството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Наредба № 17 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Хотелиер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Наредба № 17 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Дограмаджия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Наредба № 17 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на железопътна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 17 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Десенатор на текстил"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Наредба № 17 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по подемно-транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Наредба № 17 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 17 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1641 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА