Образование

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 16)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Наредба № 4 от 3.02.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Хлебар-сладкар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба № 5 от 14.05.2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 5 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 5 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по железопътна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 5 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Дивечовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 5 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 5 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Наредба № 5 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Изпълнител на термални процедури"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Наредба № 5 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Готвач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 5 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-оператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 5 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Камериер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 6 от 27.02.1987 г. за организацията и дейността на детските ясли (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Наредба № 6 от 25.05.1989 г. за критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на атомната енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 23.06.1994 г. за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Наредба № 6 от 14.08.1995 г. за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 6 от 19.08.2002 г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Наредба № 6 от 17.05.2003 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-08

 Наредба № 6 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-информатик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Наредба № 6 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Механизатор на горска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Наредба № 6 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в хранително-вкусовата промишленост" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Наредба № 6 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Портиер-пиколо" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Наредба № 6 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 6 от 10.10.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Плетач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 6 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Агроеколог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 6 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Наредба № 6 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник в строителството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Наредба № 6 от 11.02.2021 г. за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Наредба № 6 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Планински водач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Наредба № 6 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист на изкуствен интелект"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Наредба № 7 от 6.09.1994 г. за акредитация на лаборатории за нуждите на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № 7 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 7 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Наредба № 7 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в текстилното производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 7 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в горското стопанство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 7 от 05.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 7 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Наредба № 7 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Спедитор-логистик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 7 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Спортен масажист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Наредба № 7 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № 7 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по комуникационни системи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Наредба № 7 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Здравен асистент"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба № 8 от 12.06.1991 г. за реда на приемане и за някои специфични условия за обучение на чуждестранни граждани в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8 от 27.12.2001 г. за приемане на ученици в училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба № 8 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор на компютър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 8 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Планински водач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Наредба № 8 от 9.03.2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 8 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Сътрудник в бизнес услуги" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 8 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Животновъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Наредба № 8 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Козметик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Наредба № 8 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Пътен строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 8 от 18.12.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Бродировач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-29

 Наредба № 8 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 8 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 8 от 13.11.2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Наредба № 8 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Модист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 8 от 8.04.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Библиотекар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба № 8 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист на роботи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 9 за професионалната квалификация на стенографите и машинописците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 28.05.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-05

 Наредба № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 9 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Охранител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 9 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по автоматизация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 9 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-растениевъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Наредба № 9 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 9 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Кинолог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 9 от 18.12.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-12

 Наредба № 9 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Козметик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Наредба № 9 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-технолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 9 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 9 от 9.04.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Леяр"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Наредба № 9 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Кинолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 10 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Пътен строител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 10 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Строителен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 10 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Помощник-възпитател" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Наредба № 10 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба № 10 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 10 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-26

 Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-26

 Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 16)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1569 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА