Образование

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 17 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 17 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ветеринарен лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Наредба № 17 от 20.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в озеленяването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 17 от 3.11.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Мехатроника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Наредба № 18 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по комуникационни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Наредба № 18 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Геодезист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 18 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Корабен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 18 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-28

 Наредба № 18 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 18 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Хотелиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Наредба № 18 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 18 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 18 от 9.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Наредба № 18 от 31.08.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-металург"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-16

 Наредба № 18 от 3.11.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Растениевъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Наредба № 19 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Администратор в хотел" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Наредба № 19 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтажник на ВиК мрежи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 19 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 19 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на подемно-транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 19 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по железопътна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 19 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Гувернантка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Наредба № 19 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Системен програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 19 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 19 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор-декоратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Наредба № 19 от 31.08.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Наредба № 20 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Програмист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 20 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник в лозаро-винарството "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 20 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Строител-монтажник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 20 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 20 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Наредба № 20 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в минната промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Наредба № 20 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на електронна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-17

 Наредба № 20 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен аниматор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Наредба № 20 от 25.10.2022 г. за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Наредба № 21 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на селскостопанска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 21 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Корабоводител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-09

 Наредба № 21 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в озеленяването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 21 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Брокер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 21 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Минен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Наредба № 21 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 21 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на подемно-транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 21 от 2.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Наредба № 22 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на селскостопанска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 22 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Озеленител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 22 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Търговски представител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 22 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Сондьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Наредба № 22 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник социални дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 22 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Търговски представител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 22 от 2.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в производство на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Наредба № 23 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по очна оптика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба № 23 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-механизатор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-13

 Наредба № 23 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в маркетингови дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 23 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор на парни и водогрейни съоръжения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Наредба № 23 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Наредба № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 23 от 2.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Портиер-пиколо"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № 24 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен оператор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 24 от 5.09.2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Наредба № 24 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-технолог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 24 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Финансист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 24 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Килимар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба № 24 от 3.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор по комуникационни системи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Наредба № 25 от 23.10.2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Наредба № 25 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 25 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в стъкларското производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 25 от 24.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Наредба № 25 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Финансов отчетник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 25 от 07.11.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Наредба № 25 от 13.11.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 25 от 3.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Болногледач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Наредба № 26 от 21.11.2000 г. за здравословно хранене на учениците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Наредба № 26 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 26 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в керамичното производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 26 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 26 от 17.11.2022 г. за Регистъра на висшите училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Наредба № 27 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 27 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в полимерните производства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 27 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Оперативен счетоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-14

 Наредба № 28 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 28 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в социални дейности" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 28 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Фирмен мениджър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 29 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Фермер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № 29 от 4.10.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "Психология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № 29 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 29 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в бизнес услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 30 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Финансист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 30 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Аниматор в туризма"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 30 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Касиер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 31 от 28.06.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Наредба № 31 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис секретар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Наредба № 31 от 22.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Наредба № 31 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Снабдител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 32 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-27

 Наредба № 32 от 22.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Керамик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 32 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Наредба № 33 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Наредба № 33 от 1.07.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1644 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА