Съдебна власт. Адвокатура. Нотариална дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 21.01.2015 г. за одобряване на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Решение на НС от 21.09.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Джема Грозданова към министъра на правосъдието Диана Ковачева относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 22.11.2012 г. за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Решение на НС от 22.11.2012 г. за приемане на Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Решение на НС от 22.11.2012 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Решение на НС от 23.05.2008 г. във връзка с избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение на НС от 25.10.2013 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-05

 Решение на НС от 25.10.2013 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-05

 Решение на НС от 26.06.2019 г. за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Решение на НС от 26.06.2019 г. за приемане на доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Решение на НС от 26.06.2019 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Решение на НС от 26.06.2019 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Решение на НС от 26.06.2019 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за приемане на Процедурни правила за избор на съдии в Конституционния съд на Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 26.09.2012 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 27.02.2014 г. за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение на НС от 27.02.2014 г. за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение на НС от 28.09.2007 г. за избиране на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Решение на НС от 28.09.2011 г. за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Решение на НС от 29.01.2014 г. за прекратяване на процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Решение на НС от 29.03.2012 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-06

 Решение на НС от 29.06.2011 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Решение на НС от 29.06.2011 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Решение на НС от 30.01.2008 г. за избиране на заместник-председател и член на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 30.05.2008 г. за избиране на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 31.01.2008 г. за приемане на доклада за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г. и обобщен доклад за дейността на съдилищата в страната за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Решение на НС от 31.05.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Решение на НС от 31.10.2012 г. за избор на съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение на НС от 31.10.2012 г. за избор на съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по културата и медиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 6.02.2013 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение на НС от 8.02.2012 г. във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Решение на НС от 9.09.2009 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2008 г., внесен от Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

 Решение на НС от 9.09.2009 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

 Специалисти, отписани от Списъка на вещите лица през 2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Списък на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2022 г. съгласно Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Списък на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2020 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-09

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица за 2020 г., за съдебния район на Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас (ДВ, бр. 32 от 2020 г.), съгласно Решение № 1 от 2020 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица за 2020 г., за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново, съгласно решение от 22.10.2019 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица за 2021 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 20.10.2020 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица, за 2022 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 18.10.2021 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Списък на отписаните от списъка на специалистите - вещи лица, за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 25.10.2022 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Списък на отписаните от списъка на специалистите вещи лица за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново, съгласно решение по протокол от 24.10.2023 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Списък на отписаните специалисти от списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица и преводачи за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Габрово, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Списък на специалисти, отписани от Списъка на вещите лица през 2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд - Търговище, и Административния съд - Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Разград, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-26

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Разградския окръжен съд за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Търговище, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-26

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Търговищкия окръжен и административен съд за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица в Пазарджишкия съдебен район за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Видин, и Административния съд - Видин, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Видин, и Административния съд - Видин, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Видин, и Административния съд - Видин, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, за 2021 г., утвърден с решение по протокол от 20.10.2020 г., т. 5 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Пазарджик, и Административния съд - Пазарджик, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-12

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 200ж, ал. 1 от Закона за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт за Силистренския съдебен район за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд - Силистра, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 ЗСВ) за съдебен район на Окръжния съд - Габрово, и Административния съд - Габрово, към Апелативния съд - Велико Търново, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-14

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 ЗСВ) за съдебния район на Окръжния съд - Габрово, и Административния съд - Габрово, към Апелативния съд - Велико Търново, за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ на 18.10.2013 г.) за съдебен район на Окръжния съд - Плевен, и Административния съд - Плевен, към Апелативния съд - Велико Търново, за 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 851 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА