Съдебна власт. Адвокатура. Нотариална дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 8)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 11 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Постановление № 38 на МС от 23.02.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Постановление № 50 на МС от 25.03.2005 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Постановление № 60 на МС от 27.03.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 67 на МС от 29.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 89 на МС от 23.04.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Постановление № 92 на МС от 19.04.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 109 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 117 на МС от 16.06.1993 г. за създаване на фонд "Материална база и стимулиране на съдия-изпълнителите и съдебните служители в съдебноизпълнителните служби при районните съдилища"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 121 на МС от 20.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Постановление № 124 на МС от 18.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Постановление № 152 на МС от 25.07.1995 г. за определяне на вещевото доволствие и допълнителните възнаграждения на служителите от Националната следствена служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 152 на МС от 17.07.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Постановление № 156 на МС от 26.06.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 159 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 163 на МС от 18.04.1997 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Нотариалната камара по Закона за нотариусите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 165 на МС от 20.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Постановление № 167 на МС от 28.08.1992 г. за одобряване на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 171 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Постановление № 175 на МС от 4.09.1991 г. за одобряване на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 177 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 180 на МС от 4.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Постановление № 182 на МС от 23.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Постановление № 186 на МС от 13.08.1998 г. за одобряване на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 192 на МС от 22.08.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 194 на МС от 08.09.2010 г. за приемане на Наредба за достъпа на нотариусите до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 199 на МС от 30.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 205 на МС от 12.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Постановление № 209 на МС от 5.11.1993 г. за откриване на извънбюджетна сметка към Главната прокуратура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 209 на МС от 11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 222 на МС от 20.09.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за работа на Софийския районен съд и на Софийската районна прокурату
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Постановление № 231 на МС от 08.10.2013 Г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Постановление № 238 на МС от 25.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Постановление № 240 на МС от 24.09.2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-20

 Постановление № 246 на МС от 9.11.1998 г. за финансиране и отчитане по реда на извънбюджетните средства на дейността на учебната и почивните бази на Главната прокуратура на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 251 на МС от 29.12.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Почивно дело и квалификация" към министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 255 на МС от 9.11.1994 г. за утвърждаване общата численост на персонала на Националната следствена служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 261 на МС от 25.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 284 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 286 на МС от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 292 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 293 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 301 на МС от 16.12.1996 г. за уреждане на правоотношенията по преминаването на дейността на управление "Военносъдебно" на Министерството на отбраната към Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 311 на МС от 7.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 318 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 340 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 349 на МС от 3.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 421 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 424 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 425 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Правила за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за администрацията в съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Правилник за администрацията в съдилищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-13

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-29

 Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Правилник за организация на дейността на администрацията на Инспектората към Висшия съдебен съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за организация на работата на администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Националната следствена служба и на окръжните следствени служби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-18

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-12

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Регистър на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Регистър на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Решение № 1 от 30.09.2015 г. на ВКС и ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Решение № 1 на КС на РБ от 31.01.2017 г. по Конституционно дело № 6 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Решение № 1 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за отписване на вещи лица, вписани в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния рай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 2 от 24.09.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение № 2 на КС на РБ от 7.02.2017 г. по Конституционно дело № 13 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Решение № 2 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 4 на КС на РБ от 12.04.2016 г. по Конституционно дело № 10 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 8)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 797 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА