Съдебна власт. Адвокатура. Нотариална дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 851 (стр. 9 от 9)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 следваща> последна>>
 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд - Пловдив, и Административния съд - Пловдив, за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд - Пловдив, и Административния съд - Пловдив, за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи за 2022 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, за 2021 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи, за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново, за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за 2019 г. за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за 2018 г. за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-12

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за 2017 г. за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Списък на съдебни преводачи за нуждите на Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Списък на съдебни преводачи за нуждите на Националната следствена служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Списък на съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд - Видин, и Административния съд - Видин, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Списък на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд - Благоевград, за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Списък на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд - Благоевград, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Списък на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд - Благоевград, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Списък на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд - Благоевград, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-19

 Списък по чл. 398, ал. 1 ЗСВ на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Шумен, и Административния съд - Шумен, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Списък по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 2021/2022 г., на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Шуменския административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Списък по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Шумен, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-26

 Списък по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Шуменския окръжен съд за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-22

 Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Тарифа за таксите, събирани от Нотариалната камара по Закона за нотариусите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 3 от 17.01.2022 г. за назначаване на Галина Владимирова Захарова за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Указ № 10 от 3.02.2015 г. за назначаване на Лозан Йорданов Панов за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Указ № 19 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на нови граници на община Враца, област Враца и община Бяла Слатина, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Указ № 26 от 9.02.2006 г. за назначаване на Борис Владимиров Велчев за Главен прокурор на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Указ № 78 от 20.03.2008 г. за назначаване на Снежана Арсова Начева за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Указ № 90 от 14.06.2023 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Указ № 95 от 15.06.2023 г. за освобождаване на Иван Стоименов Гешев от длъжността главен прокурор на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-20

 Указ № 105 от 11.04.2006 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Указ № 147 от 1.08.2023 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 49-ото Народно събрание на 21 юли 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Указ № 197 от 4.10.2017 г. за връщане на Висшия съдебен съвет предложението за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд за повторно предложение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-06

 Указ № 216 от 23.10.2017 г. за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател на Върховния административен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Указ № 231 от 14.06.2012 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Указ № 264 от 11.12.2015 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Указ № 265 от 11.12.2015 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Указ № 271 от 10.11.2014 г. за назначаване на Валери Иванов Йотов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор със седалище в Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Указ № 272 от 13.11.2014 г. за освобождаване на Лазар Георгиев Груев от длъжността председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Указ № 289 от 18.10.2010 г. за освобождаване на Константин Любенов Пенчев от длъжността председател на Върховния административен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Указ № 311 от 17.11.2010 г. за назначаване на Георги Димитров Колев за председател на Върховния административен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Указ № 353 от 12.11.2007 г. за назначаване на Лазар Георгиев Груев за председател на Върховния касационен съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Указ № 384 от 31.10.2012 г. за назначаване на Борис Владимиров Велчев за съдия в Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Указ № 387 от 2.11.2012 г. за освобождаване на Борис Владимиров Велчев от длъжността главен прокурор на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Устройствен правилник на Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Устройствен правилник на Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Показани от 801 до 851 (стр. 9 от 9)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 следваща> последна>>

Общо: 851 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА