Съдебна власт. Адвокатура. Нотариална дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 9)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Решение № 1 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за отписване на вещи лица, вписани в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния рай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 1 от 9.11.2023 г. на комисията по чл. 12, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Решение № 2 от 24.09.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение № 2 на КС на РБ от 7.02.2017 г. по Конституционно дело № 13 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Решение № 2 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 2 от 9.11.2023 г. на комисията по чл. 12, ал. 1 от Наредба № н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Решение № 4 на КС на РБ от 12.04.2016 г. по Конституционно дело № 10 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Решение № 6 на КС на РБ от 27.04.2010 г. по Конституционно дело № 16 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Решение № 6 на КС на РБ от 11.05.2021 г. по Конституционно дело № 15 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-21

 Решение № 8 на КС на РБ от 12.07.2007 г. по Конституционно дело № 5 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение № 9 на КС на РБ от 3.07.2014 г. по Конституционно дело № 3 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Решение № 10 на КС на РБ от 15.11.2011 г. по Конституционно дело № 6 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Решение № 11 на КС на РБ от 5.10.2010 г. по Конституционно дело № 13 от 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-15

 Решение № 12 на КС на РБ от 11.11.2010 г. по Конституционно дело № 15 от 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Решение № 12 на КС на РБ от 27.09.2022 г. по Конституционно дело № 7 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Решение № 14 на КС на РБ от 21.12.2010 г. по Конституционно дело № 17 от 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Решение № 15 на КС на РБ от 21.12.2010 г. по Конституционно дело № 9 от 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Решение № 56 на МС от 12.03.1991 г. за определяне 16 април за Ден на Конституцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Решение № 516 от 14.01.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Решение № 2305 от 18.02.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Решение № 3013 от 4.03.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Решение № 5419 от 8.05.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Решение № 5485 от 2.05.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение № 8802 от 13.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-13

 Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение № 10549 от 21.11.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Решение № 13062 от 3.10.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Решение на НС от 1.02.2008 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и дейността на Върховния административен съд през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 1.07.2020 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.07.2012 г. за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет през 2012 г. от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Решение на НС от 11.07.2012 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.12.2014 г. за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Решение на НС от 11.12.2014 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Решение на НС от 12.06.2008 за приемане на доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Решение на НС от 12.09.2013 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 12.09.2013 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение на НС от 12.10.2006 г. за предсрочно освобождаване на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение на НС от 12.11.2014 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение на НС от 14.01.2016 г. за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Решение на НС от 14.06.2023 г. за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Бойко Методиев Борисов, Даниел Тихомиров Александров, Кирил Петк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-20

 Решение на НС от 14.07.2016 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение на НС от 14.07.2016 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение на НС от 16.09.2009 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Решение на НС от 16.09.2010 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Решение на НС от 17.09.2010 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Решение на НС от 18.02.2011 г. за попълване състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Решение на НС от 18.09.2008 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-26

 Решение на НС от 18.09.2008 г. за приемане на процедурни правила за обсъждане на Доклада за дейността на Висшия съдебен съвет и докладите за дейността и прилагането на закона на Върховния касационен съд и съдилищата, Върховния административен съд и админи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-26

 Решение на НС от 18.09.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Решение на НС от 18.10.2012 г. за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Решение на НС от 18.10.2012 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Решение на НС от 19.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Решение на НС от 19.09.2018 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Решение на НС от 19.12.2007 г. за избиране на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Решение на НС от 19.12.2007 г. за избиране на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Решение на НС от 19.12.2013 г. за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Решение на НС от 2.04.2015 г. за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Решение на НС от 20.07.2011 г. за избор за попълване на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Решение на НС от 20.09.2012 г. за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за избор за член за съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение на НС от 20.12.2011 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 9)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 851 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА