Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 319 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>
 Заповед № 206 от 1.04.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на бандерол "Duty free" за спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 274 на КФН от 31.10.2003 г. за определяне на минималния размер на застрахователните премии по задължителната застраховка по чл. 77, ал. 1, т. 1 от Закона за застраховането - "Гражданска отговорност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Заповед № 275 на КФН от 31.10.2003 г. за размера на процентите за вноските към гаранционен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Заповед № 367 от 24.04.1958 г. за въвеждане на йодна профилактика в районите с ендемична гушавост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 405 от 29.12.2001 г. на управителя на Националния осигурителен институт за утвърждаване образец на Декларация за трудова злополука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 408 от 16.07.2002 г. на главния данъчен директор за издаване на наказателни постановления за налагане на административни наказания за нарушения на отделни разпоредби на ДПК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 499 от 26.07.2002 г. на министъра на финансите за упълномощаване органите на данъчната администрация да установяват и събират публичните вземания за вноските, представляващи 50% от получените наеми от отдадено под наем недвижимо имущество, предо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 504 от 29.07.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване на сметкоплан на бюджетните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № 531 от 22.12.1999 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 559 от 30.12.1997 г. за одобряване образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 673 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси за следващия се данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 674 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 676 от 21.12.2000 г. на Министъра на финансите за утвърждаване образец на Справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови правоотношения и пенсии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Заповед № 942 от 28.12.2002 г. за утвърждаване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване към годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-07

 Заповед № 944 от 28.12.2002 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-07

 Заповед № 945 от 28.12.2002 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-07

 Заповед № 1160 от 21.12.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1161 от 21.12.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за следващия се данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1165 от 27.12.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 301 до 319 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>

Общо: 319 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА