Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 235 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Закон за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Закон за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на прист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Закон за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-03

 Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Закон за Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за Социалноинвестиционен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Закон за статистиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Закон за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за счетоводството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Закон за събиране на държавните вземания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Закон за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за транслитерацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Закон за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за управление при кризи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Закон за устройството на държавния бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Закон за физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Закон за хазарта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Закон за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Търговски закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

Показани от 201 до 235 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 235 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА