Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Валутен закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за Eвропейската заповед за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за автомобилните превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за авторското право и сродните му права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Закон за Агенция за чуждестранна помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за административното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Закон за акцизите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Закон за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за безмитната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за Българската банка за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Закон за Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Закон за Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Закон за Българския Червен кръст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за българското гражданство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за виното и спиртните напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Закон за висшето образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Закон за външната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за гарантиране на влоговете в банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Закон за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Закон за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за деноминация на лева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за достъп до обществена информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-29

 Закон за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Закон за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-23

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-23

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-13

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 249 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА