Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25
ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2010 г., ДВ, бр. 58 от 30.7.2010 г., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 27 от 25.3.2014 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г., ДВ, бр. 27 от 29.3.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.