Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12
ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., ДВ, бр. 3 от 10.01.2006 г., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., ДВ, бр. 29 от 16.4.2010 г., ДВ, бр. 3 от 11.1.2011 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г., ДВ, бр. 55 от 7.7.2017 г., ДВ, бр. 3 от 5.1.2018 г., ДВ, бр. 31 от 12.4.2019 г., ДВ, бр. 67 от 23.8.2019 г., ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г., ДВ, бр. 9 от 30.1.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.