Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28
ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., ДВ, бр. 71 от 11.8.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.