Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28
ДВ, бр. 6 от 19.1.2017 г., ДВ, бр. 31 от 18.4.2017 г., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., ДВ, бр. 101 от 7.12.2018 г., ДВ, бр. 2 от 4.1.2019 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2022 г., ДВ, бр. 101 от 20.12.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.