Постановление № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27
ДВ, бр. 12 от 12.2.2010 г., ДВ, бр. 56 от 23.7.2010 г., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., ДВ, бр. 102 от 30.12.2010 г., ДВ, бр. 33 от 26.4.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г., ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г., ДВ, бр. 50 от 17.6.2014 г., ДВ, бр. 61 от 5.8.2016 г., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., ДВ, бр. 12 от 6.2.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.