Образование

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 17)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 - 2019 г., България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Двугодишен застъпващ се работен план 2019 - 2020 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между Правителството на Република България и Фонда за децата на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Двугодишен застъпващ се работен план 2021 - 2022 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на Република България и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Двугодишен застъпващ се работен план за 2023 - 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Закон за българския жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Закон за висшето образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Закон за независимите оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за обществените библиотеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Закон за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за признаване учителска правоспособност на лица, придобили права на редовни учители в Съветския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за професионалното образование и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (проект за модернизация на образованието) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за определяне на Устава на Европейските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18.06.1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Закон за ратифициране на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на консолидирания текст на Споразумението между Република Албания, Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Закон за ратифициране на Протокола между правителството на Република България правителството на Федерална република Германия относно изграждането на центрове за квалификация и повишаване на квалификацията в Република България в рамките на Германо-българск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Решение № 3/2000 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България за приемане на реда и условията за участието на Република България в програмите на Общността в областта на обучението и образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Закон за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) между правителството на Република България и правителството на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на Допълнителна договореност № 1
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Закон за ратифициране на Споразумение за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма "Образование" 2021 - 2027 г. между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Закон за ратифициране на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер и на Протокола към Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (Република България), от една страна,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно статута на англо-американското училище в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Полша, Словашката република и Република Словения за сътрудничество в областта на образованието и подготовката в рамките на Централноевропейск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-25

 Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Заповед № РД 14-173 от 25.11.1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-177 от 10.12.1997 г. за откриване на център по чуждоезиково обучение - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-176 от 10.12.1997 г. за откриване на център по чуждоезиково обучение - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-104 от 1.07.2003 г. за разрешаване откриването на Частна профилирана гимназия "Магнаура" с профил "Чуждоезиков"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-105 от 3.07.2003 г. за разрешаване откриването на Частно основно училище "Дружба"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № РД 14-107 от 4.07.2003 г. за разрешаване откриването на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-106 от 4.07.2003 г. за разрешаване откриването на Частен професионален търговски колеж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-138 от 15.09.2003 г. за определяне на седалище и официален адрес на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Н. Неделчев", Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-139 от 15.09.2003 г. за определяне име на Професионална гимназия по икономическа информатика - Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-332 от 7.04.2003 г. за определяне на държавните и общинските професионални училища и професионални гимназии - институции в системата на професионалното образование и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-04 от 21.01.1994 г. относно преобразуване на кабинетите по професионално ориентиране в педагогически консултационни кабинети (ПКК) като юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-100 от 17.06.2003 г. за закриване на Общински детски комплекс - Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-110 от 29.12.1998 г. за преобразуване на Националния център за ученически отдих и туризъм в Национален център за ученически отдих, туризъм и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-111 от 15.07.2003 г. за преобразуване Помощно училище "Минко Неволин" - Карнобат, община Карнобат, обл. Бургас, от държавно специално училище в общинско специално училище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-112 от 15.07.2003 г. за преобразуване на Дом за деца и юноши - с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца, от държавно обслужващо звено в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа - с. Бърдарски геран, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-115 от 17.07.2003 г. за за откриване на Частен професионален колеж по икономика и счетоводство - Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-117 от 23.07.2003 г. за откриване от учебната 2003 - 2004 г. на Частна професионална гимназия "Д-р Симеон Табаков" - Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-122 от 25.07.2003 г. за откриване от учебната 2003/2004 г. на Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "Интербизнес" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-126 от 28.07.2003 г. за откриване от учебната 2003/2004 г. на Частен професионален колеж "Иком интелект" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-21 от 29.04.1992 г. за преобразуване на Образцовия икономически техникум във Финансово-стопанска гимназия с бизнесколеж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-234 от 2.12.2002 г. за закриване на Общински детски комплекс - Карнобат, община Карнобат, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-235 от 2.12.2002 г. за закриване на Общински детски комплекс - Стралджа, община Стралджа, област Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-24 от 6.05.1994 г. за създаване на Национален тестов център за оценяване в системата на образованието на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-28 от 5.06.1992 г. за откриване на Национален детски екологичен комплекс в с. Ковачевци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-29 от 8.06.1992 г. за откриване на Национален океанографски комитет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-54 от 14.04.2003 г. за определяне име на Техникума по фина механика и оптика "М. В. Ломоносов" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-81 от 10.06.2003 г. за определяне име на Професионална гимназия по дървообработване - Велинград, община Велинград, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-84 от 10.06.2003 г. за определяне име на ОУ "Кирил и Методий" - с. Попица, община Бяла Слатина, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.07.1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 27.05.1998 г. за реда и условията за приемане на чуждестранни граждани от българска народност за докторанти и специализанти в държавните висши училища и научните организации на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 2.04.1999 г. за условията и реда за ползване на държавна субсидия за отделните хранения и отчитане броя на хранодните в студентските столове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Инструкция № 1 от 30.01.2012 г. по прилагане на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища в областта на военното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Инструкция № 1 от 30.10.2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Инструкция № 2 от 30.04.1999 г. за условията и реда за получаване на парична помощ от студенти, които ползват свободно наета квартира
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 2 от 26.03.2001 г. за реда, по който се ползва субсидия за ученическото столово хранене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 2 от 23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет "Религия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Инструкция № 3 от 5.07.1999 г. за условията и реда за предоставяне на учебници на ученици от социално слаби семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Инструкция от 5.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за обмен на официални издания и правителствени документи между държавите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за разбирателство за е-инфраструктурата в Югоизточна Европа между Министерството на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси - Република Гърция, Министерството на образованието и науката - Република Албания, Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Националния съвет за научно и технологично развитие на Федеративна република Бразилия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-23

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно обучение по болнично управление (Фаза № 1: 01.11.2002 - 31.10.2005)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-23

 Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Наредба № Iз-575 от 2.03.2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № Iз-849 от 17.04.2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Наредба № Н-15 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Наредба № Н-16 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - логистик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-03

 Наредба № Н-17 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - администратор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-03

 Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № Н-17 от 15.10.2021 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-18 от 20.10.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - киберсигурност и кибероперации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № Н-2 от 22.02.2023 г. за условията и реда за разработване и планиране на курсове, кандидатстване и обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № Н-22 от 30.12.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-14

 Наредба № Н-24 от 17.08.2010 г. за условията, реда и размерите на стипендиите на децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-07

 Наредба № Н-33 от 23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № Н-4 от 20.05.2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Наредба № Н-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 17)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1677 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА