Постановление № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27
ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г., ДВ, бр. 7 от 20.1.2017 г., ДВ, бр. 36 от 27.4.2018 г., ДВ, бр. 5 от 15.1.2019 г., ДВ, бр. 15 от 19.2.2019 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.