Постановление № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28
ДВ, бр. 102 от 22.12.2011 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2014 г., ДВ, бр. 31 от 28.4.2015 г., ДВ, бр. 78 от 29.9.2017 г., ДВ, бр. 19 от 6.3.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.