Постановление № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31
ДВ, бр. 102 от 22.12.2011 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2014 г., ДВ, бр. 31 от 28.4.2015 г., ДВ, бр. 78 от 29.9.2017 г., ДВ, бр. 19 от 6.3.2020 г., ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.