Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18
ДВ, бр. 1 от 1.01.2006 г., ДВ, бр. 7 от 22.01.2007 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2008 г., ДВ, бр. 3 от 13.1.2009 г., ДВ, бр. 1 от 5.1.2010 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2010 г., ДВ, бр. 11 от 9.2.2010 г., ДВ, бр. 58 от 30.7.2010 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2010 г., ДВ, бр. 6 от 18.1.2011 г., ДВ, бр. 55 от 19.7.2011 г., ДВ, бр. 76 от 30.9.2011 г., ДВ, бр. 5 от 17.1.2012 г., ДВ, бр. 68 от 4.9.2012 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 45 от 18.5.2013 г., ДВ, бр. 99 от 15.11.2013 г., ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г., ДВ, бр. 100 от 5.12.2014 г., ДВ, бр. 4 от 16.1.2015 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г., ДВ, бр. 38 от 20.5.2016 г., ДВ, бр. 5 от 17.1.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 9 от 29.1.2019 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.