Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на сре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10
ДВ, бр. 107 от 16.12.2008 г., ДВ, бр. 6 от 22.1.2010 г., ДВ, бр. 56 от 22.7.2011 г., ДВ, бр. 29 от 10.4.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 30 от 1.4.2014 г., ДВ, бр. 50 от 17.6.2014 г., ДВ, бр. 59 от 17.7.2018 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.