Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31
ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г., ДВ, бр. 97 от 23.11.2007 г., ДВ, бр. 91 от 19.11.2010 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2011 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.