Постановление № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-15
ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2010 г., ДВ, бр. 56 от 23.7.2010 г., ДВ, бр. 64 от 17.8.2010 г., ДВ, бр. 89 от 12.11.2010 г., ДВ, бр. 40 от 27.5.2011 г., ДВ, бр. 54 от 15.7.2011 г., ДВ, бр. 6 от 22.1.2013 г., ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., ДВ, бр. 34 от 15.4.2014 г., ДВ, бр. 33 от 8.5.2015 г., ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г., ДВ, бр. 12 от 8.2.2019 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г., ДВ, бр. 31 от 14.4.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.